S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

cu participarea liderilor grupurilor parlamentare

din ziua de luni, 26 februarie 2018

 

 

Şedinţa a început la ora 14,04.

 Lucrările au fost conduse de domnul Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: doamna Carmen-Ileana Mihălcescu,  domnul Petru Gabriel Vlase şi domnul Ben-Oni Ardelean – vicepreşedinţi, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Georgian Pop, domnul Cristian Buican (de la ora 14,06) şi domnul Cristian-Gabriel Seidler – secretari, domnul Ion-Marcel Ciolacu, domnul Seres Denes şi domnul Dragoş Gabriel Zisopol – chestori, domnul Vasile-Daniel Suciu – Grupul parlamentar al PSD, doamna Raluca Turcan (de la ora 14,09) – Grupul parlamentar al PNL, domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui – Grupul parlamentar al USR, domnul Szabo Odon – Grupul parlamentar al UDMR, domnul Marian-Gheorghe Cucşa – Grupul parlamentar ALDE, domnul Petru Movilă – Grupul parlamentar al PMP şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea - Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu – Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul,  domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă – secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi – Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu – Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Constantin Bantaş – Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea –  Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Cristina Stroescu – Departamentul de studii parlamentare şi politici UE, doamna Andreea Cleras – Direcţia generală afaceri externe, şi domnul Alexandru Tănase – Departamentul Tehnic.

 

*

 

Domnul Florin Iordache:

Haideţi să începem, stimaţi colegi.

Declar deschisă şedinţa de Birou permanent.

Dacă la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent sunt intervenţii din partea Comitetului. Nu.

Supun votului.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Sunt voturi împotrivă?

Aprobată în unanimitate de voturi.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

Ordinea de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor.

Dacă sunt intervenţii. Da.

Domnul Suciu, liderul Grupului PSD.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Vă supun atenţiei să introducem pe ordinea de zi PLX 41/2018 sub rezerva primirii raportului.

 

Domnul Florin Iordache:

Supun votului propunerea.

Cine este pentru?

 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Numai puţin. Despre ce este vorba în PLX?

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Ordonanţa 91.

 

Domnul Florin Iordache:

Cine este pentru? Aprobat.

Doi – propunerea domnului Varujan.

Domnul Zisopol.

 

Domnul Dragoş Gabriel Zisopol:

Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă.

Vă propun introducerea pe ordinea de zi a cererii de reexaminare a Legii pentru completarea Statutului personalului de cercetare-dezvoltare PLX 489/2016 sub rezerva primirii raportului. Vă mulţumesc.

 

Domnul Florin Iordache:

Propunere însuşită şi de liderul Grupului dumneavoastră, asta spuneam.

Da.

Supun votului completarea şi cu acest proiect.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Grupul UDMR, vă rog.

 

Domnul Szabo Odon:

Stimate domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Vă propun ca să suplimentăm ordinea de zi cu iniţiativa legislativă care modifică Codul muncii pentru Vinerea Mare.

A fost adoptat de Senat săptămâna trecută, şi acum are numărul -  tot aşa, sub rezerva primirii raportului - 676/2017.

 

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenţii dacă sunt. Nu.

Dacă nu, supun votului dumneavoastră introducerea şi a acestui proiect.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi.

Dacă mai sunt intervenţii din partea Comitetului liderilor. Nu sunt.

Aprobat şi cu completarea ordinii de zi.

Mergem mai departe.

 

PUNCTUL 2

Solicitare din partea domnului deputat Ionel Palăr, preşedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, privind susţinerea unei alocuţiuni în plenul Camerei Deputaţilor din data de 28 februarie 2018

 

Domnul Florin Iordache:

Punctul 2 – Solicitare din partea domnului deputat Ionel Palăr, preşedintele Comisiei UNESCO, pentru susţinerea unei alocuţiuni în data de 28 februarie.

Comitetul liderilor, sunteţi de acord? Da. Mulţumesc.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi. Adoptat.

 

PUNCTUL 3

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, şi miercuri, februarie 2018

 

Domnul Florin Iordache:

3 – Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 21 – 22, şi dacă se doresc introducerea pe ordinea de zi. Nu se doresc. Mulţumesc.

 

PUNCTUL 4

Procedura de desfăşurare a dezbaterilor politice în cadrul Orei Guvernului şi timpul maxim propus a fi alocat participanţilor, având în vedere prevederile regulamentare

 

Domnul Florin Iordache:

4 – Procedura de desfăşurare a dezbaterilor în cadrul Orei Guvernului şi timpul maxim propus având în vedere Regulamentul.

Astăzi la Ora Guvernului este invitată doamna ministru Carmen Dan.

Dacă sunt intervenţii. Da, vă rog.

Grupul USR.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Ni se pare prea puţin trei minute, şi am solicita ca toate partidele de Opoziţie să aibă acces la cinci minute.

 

Domnul Florin Iordache:

Nu se poate.

Da. Domnule lider, înainte de toate, vă rog – citiţi Regulamentul!

Nu putem propune săptămâna aceasta - trei, săptămâna viitoare – cinci, săptămâna viitoare...

Toate acestea sunt luate... deci sunt stabilite!

Vă rog frumos: înainte de asta, citiţi Regulamentul!

Da, vă rog. Mai aveţi alte intervenţii?

Da, vă rog.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Referitor la ce aţi spus acum, acum două şedinţe de Birou permanent am votat exact lucrul acesta – numărul de secunde per parlamentar.

 

Domnul Florin Iordache:

Nu e adevărat!

Am votat două lucruri diferite, stimate coleg.

Acum discutăm de procedura care vizează Ora Guvernului, în care sunt stabilite... Uitaţi-vă! Deschideţi Regulamentul! ...în care sunt stabilite. Eu vă rog frumos: înainte de a face propunerea, hai să citim.

Deci, Ora Guvernului – sunt stabilite clar minutele.

Atunci când discutăm de o moţiune, atunci se stabilesc secundele, şi în acel moment am fost de acord, în loc de zece secunde, douăzeci de secunde, dar sunt lucruri diferite.

Dacă mai sunt intervenţii.

Zece! Atunci, păi asta spun: lucruri diferite – în loc de cinci secunde, zece.

Dar atunci discutăm de moţiuni şi aşa mai departe.

Acum, la Ora Guvernului, dacă doriţi, puteţi iniţia propunerea de modificare a Regulamentului, şi acolo putem discuta – avem mărirea sau micşorarea termenelor la Ora Guvernului. Mulţumesc.

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, supun votului dumneavoastră această desfăşurare, potrivit Regulamentului.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă? Nu. Un vot împotrivă.

Adoptat.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 5

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

• Secretari de şedinţă

 

Domnul Florin Iordache:

La 5 – Programul de lucru.

Secretari de şedinţă: domnul Mircea Drăghici şi domnul Buican, iar vicepreşedinte domnul Ben-Oni Ardelean, care va conduce şedinţa de întrebări şi interpelări, cât şi „Declaraţiile” de miercuri dimineaţă.

Intervenţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 6

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Florin Iordache:

La 6 – Notă privind iniţiativele care au fost înregistrate la Birou. Avem 12 proceduri de urgenţă.

Aşa cum ştiţi, numai pentru Guvern; în rest nu suntem de acord cu alte proceduri de urgenţă.

Cine este pentru?

 

Domnul Szabo Odon:

Aici, domnule preşedinte.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Aici vreţi să interveniţi?

 

Domnul Szabo Odon:

Da. La punctul 6, da.

Pentru acelaşi BP 676 pe care l-am introdus pe ordinea de zi vă propun termenul pentru amendamente 26.02.2018 şi termenul pentru raport 27.02, şi introducerea a fost deja aprobată pe ordinea de zi.

 

Domnul Florin Iordache:

Da. Introducerea a fost. Discutăm de termene.

Mulţumesc.

Domnul Suciu, vă rog.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Tot la 6 – BPI 91/2018 – referitor la Banca de Dezvoltare a României, vă solicit şi sprijin, ca să fie dezbătut în procedură de urgenţă.

 

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Deci, supun votului dumneavoastră cele două propuneri făcute de Grupul UDMR şi Grupul PSD.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Abţineri? Nu sunt.

Unanimitate de voturi. Adoptat.

 

PUNCTUL 7

Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

·                   Notă privind Lista cuprinzând proiectele de acte legislative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană

 

Domnul Florin Iordache:

7 - Lista cuprinzând proiectele de acte normative şi proiectele de acte fără caracter legislativ primite de la Uniunea Europeană.

Vă propun să o trimitem la comisiile de specialitate.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Abţineri? Nu.

Unanimitate de voturi. Adoptat.

 

PUNCTUL 8

Notă privind documentele emise de Comisia pentru afaceri europene în urma examinării unor proiecte europene de acte legislative şi/sau fără caracter legislativ

 

Domnul Florin Iordache:

8. Notă privind documentele emise de Comisia de  afaceri europene în urma examinării unor proiecte legislative.

Vă propun ca cele trei COM-uri să fie introduse pe ordinea de zi pentru ziua de miercuri dimineaţă.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Abţineri? Nu.

Unanimitate de voturi. Adoptat.

 

PUNCTUL 9

Memorandum Intern: Sesizarea depusă de domnul Iulian Iancu, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Domnul Florin Iordache:

9 - Memorandum Intern: Sesizarea depusă de domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei şi Senatului privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Domnul preşedinte Iulian Iancu a depus la Secretarul General o sesizare referitoare la faptul că în cadrul activităţii Comisiei de anchetă pe care o conduce au intervenit scurgeri de informaţii cu caracter confidenţial, în mediul public.

În ceea ce priveşte staff-ul comisiei, Secretarul General ne-a informat că sunt aplicate prevederile regulamentare, iar în ceea ce priveşte senatorii, vor sesiza Biroul permanent al Senatului. Corect?

Dacă faţă de această procedură sunteţi pentru?

Vă rog. Domnul lider, Grupul USR, vă rog.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Da, eu am o întrebare: în memorandum spune că, practic, deputaţii membri ai Comisiei parlamentare, urmează să fie anchetaţi sau verificaţi… nu-mi dau seama exact ce să facă exact Comisia juridică de disciplină şi imunităţi în vederea lor; va ancheta să vadă cine, îi va întreba, adică ce înseamnă procedura aceasta, că nu, nu mi-e clar? Nu mi-e clar ce presupune acest memorandum.

 

Domnul Florin Iordache:

Deci eu vă propun să trimitem această solicitare Comisiei juridice, iar Comisia juridică va audia colegii noştri din această comisie specială, că până la urmă, dacă s-au stabilit de comun acord – membrii comisiei, nu a intervenit nimeni peste dumnealor – şi au stabilit o anumită procedură de lucru, până când documentele respective nu sunt publice, este anormal că au apărut în spaţiul public. Deci, dacă au apărut în spaţiul public, de la dumnealor, de acolo, deci, până la urmă, în urma discuţiei colegiale, trebuie să stabilească o procedură normală şi legală.

Vă rog.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Dacă înţeleg corect speţa, este vorba de raportul preliminar care a apărut în presă, raportul preliminar cu care …

 

Domnul Florin Iordache:

Corect. Dar în raportul preliminar erau şi date cu caracter confidenţial şi, dacă dumnealor acolo, de comun acord, prin vot, au stabilit că până nu devine public acel document, cu datele respective, nu trebuie difuzat presei, din punctul meu de vedere, trebuia respectat ceea ce au stabilit.

Doamna Secretar general şi apoi, vă rog, mai departe.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Este în Regulamentul comisiei speciale constituite acest lucru, tocmai asta ne sesiza şi preşedintele comisiei speciale, domnul Iancu. Asta era principala argumentaţie, că în Regulamentul de funcţionare al comisiei, aprobat de BPR, se regăseşte acest lucru: că nu poate fi dat mai departe acel raport parţial. De aici a plecat toată solicitarea dânsului, pe care o aveţi şi dumneavoastră la mapă.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, vă rog.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Bun. Deci, de principiu, eu sunt partizanul transparenţei, deci nu văd de ce ceva ar fi trebuit ţinut secret faţă de presă, dar, să zicem, întrebarea mea era clară: ce va face această comisie juridică, va lua la audieri deputaţii care au fost în această comisie? Asta nu-mi este clar: ce presupune acest memorandum?

 

Domnul Florin Iordache:

Păi, acest raport… domnule coleg, Comisia juridică va discuta cu membrii, e foarte simplu ce va face. Comisia juridică va sta de vorbă cu colegii noştri, membri ai comisiei speciale. Dacă dumnealor, de comun acord, au stabilit un anumit mod de lucru şi au stabilit că acest raport preliminar, până nu devine şi nu este prezentat plenului, nu are caracter public, de fapt aici este, pentru că au un regulament, trebuie să respecte acel regulament. Şi asta era toată chestia.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Deci, practic, o să-i audieze pe membrii comisiei.

 

Domnul Florin Iordache:

Sigur.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Comisia juridică va audia membrii comisiei de anchetă şi va întreba: tu ai trimis? Da, nu. Adică nu înţeleg procedura, adică mi se pare ridicol să întrebe unii colegi pe alţii…

 

Domnul Florin Iordache:

Pe această procedură şi pe regulamentul pe care, repet, dumnealor şi l-au adoptat, vor stabili şi ne vor propune Biroului permanent.

Doamna Secretar general.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Comisia juridică este cea care are în competenţă să sesizeze, să observe faptul că… dacă sau au fost încălcări ale regulamentului. Tocmai de asta, de fiecare dată de câte ori sunt asemenea situaţii, toate merg spre Comisia juridică şi nu e prima dată; în istoria Parlamentului au mai fost astfel de chestiuni.

 

Domnul Florin Iordache:

Potrivit Regulamentului nostru, Comisia juridică e singura, atunci când apar astfel de situaţii, să aibă un dialog şi să informeze Biroul permanent.

Deci, transmitem Comisiei juridice care va informa apoi Biroul permanent, în urma audierii colegilor noştri.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Abţineri?

În unanimitate de voturi, adoptat.

 

PUNCTUL 10

Solicitări din partea unor deputaţi USR de retragere a semnăturilor de pe propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coșului minim de consum lunar (L81/2018)

 

Domnul Florin Iordache:

10 – Solicitare din partea unor deputaţi USR de retragere a semnăturilor de pe propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar.

Aceasta este în prezent la Senat, care este primă Cameră, drept pentru care vă propun să trimitem această solicitare Biroului permanent al Senatului.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abţineri?

Cu unanimitate de voturi a fost această solicitare trimisă Biroului permanent al Senatului.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea domnului deputat Sergiu Cosmin Vlad  de retragere a semnăturii de pe propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri (BP623/2017)

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea domnului deputat Sergiu Cosmin Vlad de retragere a semnăturii de pe propunerea pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri. Aceasta este tot la Senat, de aceea vă propun să trimitem şi această solicitare Biroului permanent al Senatului.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Cu unanimitate de voturi adoptat.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea doamnei deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea doamnei deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral privind concediu – o zi (26 februarie).

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea domnului deputat Mihai Cătălin Botez  privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Tot concediu – domnul deputat Mihai Cătălin Botez: 23, 24 februarie.

Cine este pentru?

Adoptat. Unanimitate.

 

PUNCTUL 14

Solicitare din partea domnului deputat Biro Zsolt-Istvan   privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea domnului deputat Biro Zsolt-Istvan – concediu cu plată: 26, 27, 28 februarie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea doamnei deputat Andreea Cosma privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea doamnei deputat Andreea Cosma - concediu cu plată – perioada 26 februarie – 1 martie.

Cine este pentru?

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Unanimitate.

 

PUNCTUL 16

Solicitare din partea domnului deputat Cezar-Florin Preda

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitare din partea domnului deputat Cezar Preda.

Solicită un punct de vedere al Comisiei juridice privind legalitatea desfăşurării activităţii didactice concomitent cu funcţia de deputat.

Vă propun să trimitem Comisiei juridice pentru punct de vedere.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 17

Scrisoare din partea domnului Tudorel Toader, Ministrul Justiţiei, referitoare la următoarea misiune de evaluare din cadrul MCV

 

Domnul Florin Iordache:

Solicitarea din partea domnului Tudorel Toader, ministrul...

A, vă rog.

Vă rog, doamnă.

 

Doamna Raluca Turcan:

Nu ştiu exact la ce punct, însă mi-a solicitat secretarul general adjunct să vă prezint trei solicitări de concediu, adică patru solicitări de concediu din partea unor colegi, care am înţeles că nu se mai votează, conform solicitării domnului Dragnea din şedinţa trecută, nu? Aşa am decis aici.

Vă rog.

 

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

 

Doamna Silvia-Claudia Mihalcea:

Este vorba despre solicitări care au venit în afara termenului stabilit de BP; în principiu, ca să intre în Biroul permanent de luni o solicitare trebuie să fie depusă la Secretariatul general până vineri la ora trei. Acestea sunt cele venite dimineaţă şi trebuie susţinute de către liderul căruia îi aparţine parlamentarul respectiv.

 

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Doamna lider, vă propun, atunci, în completarea ordinii de zi a Biroului permanent, la final să discutăm.

 

Doamna Raluca Turcan:

Mulţumesc.

Nu ştiam unde să intervin, şi...

 

Domnul Florin Iordache:

Puteaţi interveni la începutul şedinţei de Birou permanent, când puteam completa ordinea de zi cu aceste trei solicitări ale dumneavoastră.

Deci, la final vom completa ordinea de zi.

Dar vă rog, înaintaţi-mi ca să supun apoi.

Să îmi daţi şi mie.

Doamna lider, daţi-mi, ca la final să citesc cele trei.

 

Doamna Raluca Turcan:

A, le citiţi dumneavoastră. Bine.

 

Domnul Florin Iordache:

Păi nu le am; au fost doar la dumneavoastră.

Da. Mulţumesc.

Deci, revenim: la poziţia 17 avem o solicitare din partea domnului ministru Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, referitor la misiunea de evaluare din cadrul MCV.

Domnul ministru ne informează că misiunea de evaluare va avea loc în perioada 14 – 16 martie, şi ne adresează rugămintea de a transmite unele informaţii către Ministerul Justiţiei până la data de 1 martie.

Vă propun să trimitem această solicitare Comisiei juridice.

Comisia juridică va răspunde domnului ministru şi va da lămuririle necesare.

Este şi doamna secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul. Tocmai am discutat cu dumneaei.

Dacă sunt precizări suplimentare, fără îndoială le vom pune la dispoziţie. Da, doamna secretar de stat? Mulţumesc.

 

PUNCTUL 18

Scrisoare din partea domnului Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe, prin care transmite scrisoarea comună a Raportorilor ONU Michel Forst şi David Kaye referitoare la proiectul de lege nr. 140/2017, de amendare a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile

 

Domnul Florin Iordache:

Avem o solicitare din partea domnului ministru Teodor Meleşcanu, Ministrul Afacerilor Externe, prin care - sunt la poziţia 18, e corect -  prin care transmite scrisoarea comună a Raportorilor ONU referitor la proiectul de lege 140/2017, de amendare a Ordonanţei 26 privind asociaţiile şi fundaţiile.

Domnul ministru Teodor Meleşcanu ne trimite această scrisoare cu rugămintea de a fi dispusă analiza celor semnalate, elaborarea răspunsului din partea Camerei Deputaţilor.

Vă propun să transmitem această solicitare tot Comisiei juridice şi proiectul de răspuns să fie redactat în termen rapid de Comisia juridică pentru a fi înaintat Ministerul Afacerilor Externe.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abţineri?

Adoptat.

 

PUNCTUL 19

Memorandum intern: Solicitarea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale

 

Domnul Florin Iordache:

Memorandum intern: Solicitarea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor.

Împreună cu Comisia pentru sănătate şi Fundaţia „Ana Aslan” solicită punerea la dispoziţie, în regim de gratuitate, a Sălii „C.A. Rosetti”, în perioada 19 – 21 aprilie, pentru un congres internaţional. Comisia pentru drepturile omului nu a beneficiat de gratuitate.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Abţineri?

Unanimitate de voturi. Adoptat.

 

PUNCTUL 20

Memorandum intern: Solicitarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Domnul Florin Iordache:

Următorul, 20: Memorandum intern: Solicitarea Ministerului Afacerilor Interne. În perioada 14 - 15 iunie, Ministerul va organiza reuniunea Ministerului Forumului Salzburg  şi solicită organizarea evenimentului la Palatul Parlamentului; solicită „Sala Drepturilor Omului”, „Titulescu”, „Spiru Haret”.

Cine este pentru? Mulţumesc.

Voturi împotrivă?

Abţineri? Nu.

Cu unanimitate de voturi, adoptat.

 

PUNCTUL 21

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Memorandum intern privind primirea la Camera Deputaţilor a Prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans (Bucureşti, 1 martie 2018)

 

Domnul Florin Iordache:

În materia relaţiilor parlamentare externe, primul memorandum privind primirea la Camera Deputaţilor a Prim-vicepreşedintelui domnul Frans Timmermans în data de 1 martie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

Domnul Florin Iordache:

 

2. Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei generale pentru justiţie, afaceri interne şi cooperare în materie de securitate a Adunării Parlamentare a SEECP (Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, 2 – 3 martie 2018)

 

Domnul Florin Iordache:

2. Memorandum intern privind participarea la reuniunea Comisiei generale de justiţie la Sarajevo, 2 – 3 martie, domnul Vlad Bontea.

Observaţii? Nu.

Aprobat.  

 

3. Memorandum intern privind participarea la prima ediţie a Forumului Asociaţiilor Româneşti din Spania (Madrid, 10 martie 2018)

 

Domnul Florin Iordache:

Următorul, 3:  Memorandum intern privind participarea la prima ediţie a Forumului Asociaţiilor Româneşti din Spania.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

4. Memorandum intern privind participarea la Conferinţa internaţională  „Rolul parlamentarilor în sprijinirea cooperării economice şi a legăturilor culturale de-a lungul Drumului Mătăsii” (Baku, 13 – 14 martie 2018) şi

Vizita delegaţiei Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Azerbaidjan din Parlamentul României (Baku, 13 – 16 martie 2018)

 

Domnul Florin Iordache:

Memorandum intern privind participarea la Conferinţa internaţională  „Rolul parlamentarilor în sprijinirea cooperării economice şi a legăturii culturale”, la Baku, 13 – 16 martie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Participă domnul deputat Petru Movilă.

 

5. Memorandum intern privind participarea la cea de-a II-a reuniune a Grupului comun de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) (Sofia, 18 – 19 martie 2018)

 

Domnul Florin Iordache:

5. Memorandum privind participarea la cea de-a II-a reuniune la Sofia, 18 – 19 martie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

 

6. Memorandum intern privind co-finanţarea ofiţerului de legătură al IPEX pentru anul 2017

 

Domnul Florin Iordache:

Memorandum privind co-finanţarea ofiţerului de legătură al IPEX pentru anul 2017.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Pentru informare, solicitarea Consiliului Românilor de pretutindeni. Consiliul, care s-a adresat Biroului permanent cu solicitarea de a fi puse în aplicare dispoziţiile Legii 299/2007 referitoare la convocarea Congresului.

Vă propun să discutăm în Biroul permanent reunit şi rog pe doamna secretar general să introducă pe ordinea de zi a Biroului permanent reunit această solicitare.

Vă propun să suplimentăm ordinea de zi cu cele trei solicitări venite din partea Grupului Liberal.

Prima – este vorba de…da, doamna Cristina Trăilă, pentru 26.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Domnul Mugurel Cozmanciuc – 26, 27, 28 şi 5 martie.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Doamna deputat Antoaneta Ioniţă – 26, 27, 28.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Şi tot concediu – Doru Oprişcan, 26, 27, 28.

Observaţii? Nu.

Aprobat.

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, declar şedinţa închisă.

Vă mulţumesc.

La revedere.

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,24.