S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

cu participarea liderilor grupurilor parlamentare

din ziua de luni, 19 martie 2018

 

 

Şedinţa a început la ora 14,17.

 Lucrările au fost conduse de domnul Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

Au participat: domnul Florin Iordache, doamna Carmen-Ileana Mihălcescu şi domnul Ben-Oni Ardelean - vicepreşedinţi, domnul Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul Georgian Pop, domnul Cristian Buican şi domnul Cristian-Gabriel Seidler - secretari, domnul Ion-Marcel Ciolacu, domnul Seres Denes, domnul Andrei Dominic Gerea şi domnul Dragoş Gabriel Zisopol - chestori, domnul Vasile-Daniel Suciu - Grupul parlamentar al PSD, domnul Dan Vîlceanu - Grupul parlamentar al PNL, domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui - Grupul parlamentar al USR, domnul Szabo Odon - Grupul parlamentar al UDMR, domnul Ion Cupă - Grupul parlamentar ALDE, domnul Petru Movilă - Grupul parlamentar al PMP, şi doamna Silvia-Claudia Mihalcea – Secretarul general al Camerei Deputaţilor.

 

Invitaţi: doamna Ştefania Bîrlibescu - Ministerul pentru relaţia cu Parlamentul, domnul George Ionuţ Dumitrică – secretar general adjunct, domnul Georgică Tobă - secretar general adjunct interimar, domnul Gabriel Stecoza şi domnul Ştefan Lagunovschi - Departamentul Secretariatului Tehnic, doamna Adriana Diaconescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen, domnul Sorin Berbece - Direcţia pentru lucrările şi secretariatul comisiilor, doamna Gabriela Enea - Direcţia comunicare şi relaţii publice, doamna Andreea Cleras – Direcţia generală afaceri externe, doamna Andreea Stăncescu - director general Cabinet Secretar general, şi domnul Alexandru Tănase – Departamentul Tehnic.

 

*

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Bună ziua, stimaţi colegi.

Scuze pentru întârziere.

Deschid şedinţa de Birou permanent.

Dacă la ordinea de zi a şedinţei de Birou permanent sunt observaţii. Nu.

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La ordinea de zi pentru şedinţele Camerei.

Domnul Suciu.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulţumesc.

Vă solicit, stimaţi colegi, să suplimentăm sau să introducem pe ordinea de zi patru proiecte legislative, şi anume:  PLX 417/2017, PLX 418/2017, PLX 419/2017 şi PLX 52/2018, toate sub rezerva primirii raportului şi să fie primele pe ordinea de zi.

Vă mulţumesc.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc.

Intervenţii?

 

Domnul Dan Vîlceanu:

Domnule preşedinte, dacă am putea şti şi la ce se referă aceste PLX-uri, ar fi extraordinar, că, aşa, după nume, nu cred că ţine minte nimeni.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Credeam că le cunoaşteţi, stimate coleg. Primele trei se referă la Legile Justiţiei, iar PLX 52 este vorba despre Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei 90.

Mulţumesc.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

În regulă, da? Aprobat. Mulţumesc.

 

Domnul Petru Movilă:

Domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Intervenţii? Domnul Năsui.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Da, mulţumesc, domnule preşedinte.

Da, deci practic este vorba că doriţi să trecem foarte rapid din nou Legile Justiţiei, înţeleg, care au fost respinse de Curtea Constituţională. Asta înţeleg că se propune în momentul acesta - să suplimentăm, să punem pe primele poziţii reexaminarea lor. Corect sau...? Că nu ştiu de chestia asta; acum am aflat şi noi pentru prima oară.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Eu sunt în comisie, sunt aproape gata rapoartele şi ca să le avem pe ordinea de zi, pentru ca să nu mai facem încă un Birou permanent pentru acestea.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Şi nu aţi considerat că este nevoie să le lăsăm să-şi ducă cursul natural, să putem măcar a doua oară să le dezbatem cum trebuie ca să nu mai aibă vicii de constituţionalitate?

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu înţeleg.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Nu consideraţi că este normal să nu le punem înainte pe ordinea de zi, să le lăsăm să-şi ducă cursul normal?

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Care este cursul? Ăsta este cursul normal. Sunt la comisie, se fac rapoartele şi vin la plen.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Cursul normal ar fi să le lăsăm ... să lăsăm comisiile să le dezbată, să le dea un raport, să nu mai avem viciile de constituţionalitate care s-au întâmplat şi prima oară.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi asta se întâmplă acum, domnule Năsui!

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Prima oară au fost trecute pe repede-înainte.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Asta se întâmplă acum, şi am spus: sub rezerva primirii unui raport. Raportul înseamnă dezbatere în comisie şi punerea în concordanţă cu deciziile Curţii.

Domnul Movilă.

 

Domnul Petru Movilă:

Domnule preşedinte, nimic de comentat la punctul acesta.

Rugăminte: PLX 193 din 2017 privind modificarea articolelor 41, 45 din Legea 96 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor are regim de urgenţă, dar este la comisii. Rugăminte: dacă putem face un apel la preşedinţii de comisii care sunt implicaţi cu raport sau vize să grăbim această procedură.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

La ce comisie? La Statut?

 

Domnul Petru Movilă:

La Statut.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Păi n-are termen?

Teoretic, are termen.

 

Domnul Petru Movilă:

Păi are termen, şi asta este rugămintea – dacă mai putem face apel încă odată în Biroul permanent.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Ce apel să facem, domnule Movilă?! I-am dat termen din Biroul permanent, aşteptăm termenul.

Dacă o termină mai repede, bine; dacă nu, nu poate depăşi termenul.

 

Domnul Petru Movilă:

Bine. Aştept următoarea şedinţă.

Mulţumesc.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulţumesc.

Deci, vă supun votului suplimentarea ordinei de zi aşa cum a fost propusă. Cine este pentru?

Împotrivă? Trei voturi împotrivă, şi pentru erau nouă.

Abţineri? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 2

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 14 - 15 martie care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, în unanimitate, poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 19 şi marţi, 20 martie 2018

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Notă privind iniţiativele legislative pentru care rapoartele comisiilor au fost depuse şi distribuite în perioada 14 – 15 martie, care, la propunerea motivată a Biroului permanent sau a unui lider de grup parlamentar, Comitetul liderilor în unanimitate poate aproba înscrierea pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor pentru a fi dezbătute în zilele de luni, 19, şi marţi, 20 martie.

Dacă susţineţi; dacă nu, la termen, da? Bine.

 

PUNCTUL 3

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

● Secretari de şedinţă

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Programul de lucru. Obiecţii? Nu.

Secretari: domnul Pop, domnul Seidler.

Subsemnatul de servici.

Obiecţii? Nu.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

4 – Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

Trei cereri de procedură de urgenţă.

Potrivit cutumei, aprobăm numai cererile Guvernului.

Dacă sunteţi de acord. Da. Mulţumesc.

Atunci, rămânem în termenele propuse, dacă Biroul permanent este de acord. Mulţumesc. Aprobat.

 

PUNCTUL 5

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 421 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin art. II pct. 107 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, şi a dispoziţiilor art. 233 şi art. 2331 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

5 - Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 421 punctul 2 litera b) din Codul de procedură penală, astfel cum au fost modificate prin articolul II punctul  107 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea articolului 31 alineatul (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, în ansamblu, şi a dispoziţiilor articolului 233 şi articolului 2331 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

La Comisiile juridică şi buget.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 6

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală.

La Comisia juridică.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 7

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi a sintagmei ”numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art.134 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la ”acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Notă referitoare la Decizia Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi a sintagmei ”numai după identificarea acestora”, cuprinsă în art.134 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la ”acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân”.

La Comisia juridică şi la Comisia pentru administraţie, dacă sunteţi de acord.

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de a lucra în paralel cu plenul Camerei Deputaţilor

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia juridică are o solicitare de a lucra în paralel cu plenul, începând cu ora 16,00, astăzi.

Obiecţii?

Da.

 

Domnul Claudius-Iulius-Gavril Năsui:

Deci, mi se pare absolut inacceptabil să mai avem genul acesta de lucruri! Adică chiar nu putem avea deputaţi care să-şi facă datoria, să fie şi la comisie şi în plen, în acelaşi timp! E vorba de graba aceasta, de care spuneam şi înainte, dar, în cazul acesta, mi se pare că se încalcă un drept fundamental de reprezentare a cetăţenilor! De reprezentare şi în comisiile parlamentare şi în plenul Parlamentului.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am înţeles.

Alte intervenţii? Domnul Seidler.

 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Domnule preşedinte, mai ales că astăzi, de la ora patru, vom discuta Legile Justiţiei, nu este normal ca în acelaşi timp să se desfăşoare lucrările şedinţei de Comisie juridică; adică, vom avea absenţa din plen tocmai a colegilor jurişti, în timp ce discutăm Legile Justiţiei!

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu discutăm  astăzi. 

 

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Păi, astăzi le-am inclus pe ordinea de zi.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Pe ordinea de zi şi mâine, dar nu astăzi vor ajunge la vot, abia finalizează rapoartele.

 

Domnul Claudius-Iulius-Gavril Năsui:

Bun, dar ideea este că frustraţi deputaţii care sunt membri în Comisia juridică de dreptul lor de a participa la şedinţa de plen, pentru că n-au cum să fie, fizic, în două locuri în acelaşi timp! Nu putem să punem această comisie în…?

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Noi avem o solicitare, v-am înţeles punctul de vedere, vă supun la vot.

Cine este pentru?

 

Domnul Claudius-Iulius-Gavril Năsui:

Păi, dar şi cum am putea să dăm curs acestei solicitări fără să încălcăm un drept fundamental al acestor deputaţi? Asta vă întreb. Adică, oricare ar fi rezultatul votului, putem să votăm împotriva Constituţiei şi Regulamentului?

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Cine este pentru? Nouă.

Împotrivă? Trei.

 

PUNCTUL 9

Avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale asupra propunerilor pentru Consiliul General al Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

9 - Avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale asupra propunerilor pentru Consiliul General al Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Avem aviz favorabil de la comisia de specialitate, trebuie să avem şi acordul Biroului permanent pentru aceste propuneri.

Vă rog, cine este pentru? Cine este pentru?

Împotrivă? Nu.

Unanimitate.

 

PUNCTUL 10

Solicitare din partea domnului deputat Mihăiţă Găină de retragere a semnăturii de pe propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (Plx 88/2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare din partea domnului deputat Mihăiţă Găină de retragere a semnăturii de pe propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

E regulamentar. Dacă sunteţi de acord?

Mulţumesc.

 

PUNCTUL 11

Solicitare din partea domnului deputat Florin Claudiu Roman privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Roman Florin Claudiu solicită concediu cu plată, 26 – 27 martie.

Aprobat.

 

PUNCTUL 12

Solicitare din partea domnului deputat Ioan Balan privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Ioan Balan solicită concediu cu plată, 26, 27, 28 martie.

Aprobat.

 

PUNCTUL 13

Solicitare din partea domnului deputat Andrei Daniel Gheorghe privind efectuarea unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Andrei Daniel Gheorghe solicită concediu cu plată, 26 - 27 martie.

Aprobat.

 

PUNCTUL 14

Solicitare din partea domnului deputat Adrian Todor privind anularea cererii de efectuare a unui concediu cu plată

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Adrian Todor solicită anularea concediului  cu plată, 20 martie.

Am luat act.

 

PUNCTUL 15

Solicitare din partea domnului deputat Ibram Iusein, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare la vizitarea Palatului Parlamentului de către un grup de copii cu dizabilităţi

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare din partea domnului Ibram Iusein, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale referitoare la vizitarea Palatului Parlamentului de către un grup de copii cu dizabilităţi.

Vizita ar trebui să fie pe data de 20, mâine adică, da? Două sute optzeci şi patru de persoane.

Dacă sunteţi de acord. Mulţumesc.

Aprobat.

 

PUNCTUL 16

Memorandum intern: Solicitarea suplimentară a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare suplimentară a Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Suplimentar cererii iniţiale aprobate pentru data de 20 martie, Comisia pentru cultură solicită ”Salonul de Recepţii” şi pentru data de 21 martie; deci,  avem două zile, suplimentar la prima cerere.

Dacă sunteţi de acord? Mulţumesc.

Sunteţi de acord, domnul Buican? Mulţumesc. Nu, n-am auzit mormăitul ăla.

 

PUNCTUL 17

Memorandum Intern: Solicitare World Wide Found for Nature - România cu privire la participarea Camerei Deputaţilor la evenimentul Earth Hour 2018 – Ora Pământului în România

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Solicitare World Wide Found for Nature – România cu privire la participarea Camerei Deputaţilor la evenimentul Earth Hour – Ora Pământului în România.

Camera Deputaţilor a primit invitaţia de a se alătura evenimentului şi în 2018 prin stingerea iluminatului interior şi exterior al Palatului Parlamentului sâmbătă 24 martie pentru o oră în intervalul orar 20,30 – 21,30.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

PUNCTUL 18

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Relaţii externe.

 

1. Memorandum intern privind participarea la vizita în Germania a unei delegaţii a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii S.R.I.  (20 – 22 martie 2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum intern privind participarea la vizita în Germania a unei delegaţii a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI: domnul Cucşa şi un consilier.

Obiecţii? Da, vă rog.

Domnul Năsui.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Mulţumesc.

Deci, domnule preşedinte, ca să înţelegem clar: practic aici este o comisie alcătuită din membrii tuturor partidelor politice reprezentate în Parlament, care este invitată să meargă la un eveniment, şi nu vor participa decât doi reprezentanţi ai Puterii şi o persoană din personalul tehnic al comisiei, nimeni din Opoziţie.

Nu vi se pare normal să se suplimenteze? Adică n-am nici o problemă să meargă dânşii acolo, dar să fie şi o persoană de la USR şi de la PNL măcar?

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aici avem o discuţie întotdeauna cu numărul de persoane care participă dintr-o comisie sau dintr-un grup participant la reuniunile internaţionale.

În cazul de faţă participă preşedintele comisiei şi vicepreşedintele comisiei. Preşedintele Comisiei fiind senator, nu este treaba noastră; şi noi aprobăm doar participarea domnului vicepreşedinte Cucşa al Comisiei.

Vă sugerez: Biroul permanent nu are posibilitatea, dacă vreţi, de a intra în activitatea unei comisii; îşi stabilesc singuri acolo regulile. Şi, atunci, deciziile care vin din comisie, pe acelea le luăm de bune.

Şi vom mai avea o discuţie mai încolo pe subiectul acesta – inversă; de data asta inversă.

Vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Dan Vîlceanu:

Domnule preşedinte, eu aş propune să aprobăm cinci locuri, şi ei, la comisie, pot să-şi stabilească ei dacă...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Aici am răspuns: nu putem noi să trecem peste decizia comisiei.

 

Domnul Dan Vîlceanu:

Nu venim peste decizia comisiei. Dacă ei vor la comisie să rămână tot trei, tot trei rămân, dar haideţi să aprobăm cinci.

 

Domnul Petru Movilă:

Este şi o altă procedură – dacă au primit o invitaţie de undeva care spune „număr limitat de locuri” şi precizează, sigur că toţi am dori – fiecare grup parlamentar să fie reprezentat, dar sunt nişte proceduri. Dacă au o invitaţie cu număr de locuri, comisia decide numărul invitaţilor, sub rezerva validării de Biroul permanent.

Mulţumesc.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Întâmplător ştim speţa şi, deci, invitaţia nu presupune un număr şi, atunci, am putea foarte bine suplimenta numărul acesta.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Am reţinut punctul dumneavoastră de vedere, vă rog.

Deci, vă supun la vot memorandumul pentru participarea domnului Cucşa.

Cine este pentru? Nouă.

Împotrivă? Trei.

Aprobat.

 

2. Memorandum intern privind participarea la Congresul Asociaţiei Motocicliste a Ţărilor Central Europene -MACEC (Lublin, Polonia, 23 - 25 martie 2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum intern privind participarea la Congresul Asociaţiei Motocicliste a Ţărilor Central Europene – MACEC (Lublin, Polonia, 23 – 25 martie). Participant: domnul Nicu Niţă.

Obiecţii?

Domnul Movilă, dacă vreţi, ridicaţi mâna şi vă dau cuvântul.

Vă rog.

 

Domnul Petru Movilă:

Domnule preşedinte, mulţumesc.

Nu ştiu, sună ciudat – dacă este Asociaţia Motociclistă, sau este Asociaţia Motocicliştilor? Este interesantă formularea.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă supun votului.

Cine este pentru? Nouă.

Împotrivă?

Atunci, avem unanimitate. Mulţumesc.

 

3. Memorandum intern privind participarea la cea de-a 138-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi reuniunile asociate (Geneva, Elveţia, 23 - 28 martie 2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

3 – Memorandum intern privind participarea la cea de-a 138-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi reuniunile asociate (Geneva, Elveţia, 23 – 28 martie 2018).

De data asta, vă rog ca de la Grupul PSD şi de la Grupul PNL să stabiliţi un singur participant.

 

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Pentru reciprocitate, credem că cinci - cred că bine văd - cinci colegi. Noi suntem dispuşi să renunţăm la un coleg deputat la această deplasare, în condiţiile în care îi rog şi pe colegii noştri de la PNL să facă acelaşi lucru şi să rămână doar trei parlamentari care să meargă la acest eveniment. Şi, în condiţiile acestea, fac şi o propunere - să rămână unul singur.

Rămâne domnul Gheorghe Dănuţ Bogdan.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Sigur, mulţumesc.

De la PNL, puteţi lua decizia acum sau ...?

Domnul Buican?

 

Domnul Cristian Buican:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Dragi colegi,

Păi nu mai înţeleg punctul de vedere al preşedintelui şi al Biroului permanent – pentru că la punctul anterior aţi susţinut că noi nu putem să ne implicăm în stabilirea componenţei şi a numărului de participanţi la aceste delegaţii, ci comisiile sunt suverane în luarea acestor decizii. Aici, veniţi şi propuneţi să reducem numărul.

Eu propun să întoarcem acest memorandum la comisie şi să vină, în urma negocierii liderilor, cu o altă propunere.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci, aici suntem la o adunare interparlamentară. De regulă, şi pot să vă spun din propria experienţă, că am fost şi eu şef al unei delegaţii importante din Parlament, ne rânduiam, pentru că nu putem participa întotdeauna toată delegaţia care de regulă este formată din 15 – 16 cu tot cu senatori, cel puţin zece deputaţi.

Este doar din raţiuni strict economice această decizie, nu este din alte raţiuni.

Şi, atunci, ţinând cont că deja este pe 23 – 28, înţeleg că este poimâine, vă rog acum, pe loc; am înţeles Grupul PSD,  Grupul PNL... sau Grupul PNL poate să revină cu propunerea până la sfârşitul programului de astăzi. Da? Este în regulă, atunci.

Un singur participant.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Domnule preşedinte...

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Da, domnule Năsui.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Da. Am avea rugămintea, având în vedere că sunt iarăşi mai multe locuri, să fie reprezentat şi al treilea partid parlamentar, anume USR între aceste locuri.

Deci, dacă revenim, putem face modificări.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă răspund la fel ca la prima chestiune: vorbiţi cu cei de acolo şi cu şeful grupului.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Păi şi dumneavoastră acum nu vorbiţi cu cei de acolo; vorbiţi cu noi. Şi, atunci, aşa cum vorbiţi şi dumneavoastră cu noi, aşa vorbesc şi eu.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Eu nu am propunere aici de la USR din partea Grupului GRUI, cred că e ăsta.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Dumneavoastră doriţi să faceţi o propunere ca să reducem numărul de locuri.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Nu. Am redus din câte doi; unul la grupul propus din raţiuni economice.

 

Domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui:

Şi, aşa cum reducem cu doi, vă propun să suplimentăm cu unul care să fie de la al treilea grup.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Cu propunere de la comisie.

Mulţumesc.

Vot.

Vot pentru? Nouă.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă?

Unanimitate.

 

4. Memorandum intern privind participarea la reuniunea comună a Subcomisiilor pentru refugiaţi şi copiii migranţi şi tineri şi pentru cultură, diversitate şi patrimoniu ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei

(Londra, 26 martie 2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum pentru participarea la reuniunea comună a Subcomisiilor pentru refugiaţi şi copiii migranţi şi tineri şi pentru cultură, diversitate şi patrimoniu ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Londra, 26 martie. Doamna Tuşa, domnul Preda, domnul Stroe.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

5. Memorandum intern privind participarea la ceremonia de decernare a premiilor Mărcii Patrimoniului European (Plovdiv, Bulgaria, 26 martie 2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum intern privind participarea la ceremonia de decernare a premiilor Mărcii Patrimoniului European, Plovdiv, Bulgaria – domnul Bulai, USR.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

6. Memorandum intern privind participarea la cea de-a 11-a ediţie a Conferinţei anuale a Forumului pentru Viitorul Agriculturii (Bruxelles, 27 martie 2018)

 

     Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum privind participarea la cea de-a 11-a ediţie a Conferinţei anuale a Forumului pentru Viitorul Agriculturii, Bruxelles, 27 martie – domnul Steriu.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

7. Memorandum intern privind vizita în Vietnam a unei delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie cu R.S. Vietnam din Parlamentul României (28 martie - 2 aprilie 2018)

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Memorandum intern privind vizita în Vietnam a unei delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Socialistă Vietnam din Parlamentul României.

Obiecţii? Nu.

Aprobat.

 

8. Memorandum intern privind oportunitatea participării la Reţeaua Transatlantică a Tinerilor Parlamentari - TU40 (Washington D.C., 6-9 mai 2018)

 

     Domnul Petru Gabriel Vlase:

Şi memorandum privind oportunitatea participării la Reţeaua Transatlantică a Tinerilor Parlamentari (Washington, 6-9 mai 2018).

Participanţi: câte un deputat pentru fiecare grup. Da?

Sunteţi mulţumit acum, domnul Năsui, cu propunerea noastră? Da?

 

Domnul Claudius-Iulius-Gavril Năsui:

Eu sunt pentru să fie reprezentate toate partidele, conform algoritmului; asta este şi regula parlamentară.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vreţi să faceţi…? O putem face şi pe algoritm, şi atunci nu mai iese.

 

Domnul Claudius-Iulius-Gavril Năsui:

Toată lumea trebuie să fie… să aibă oportunitate să fie reprezentată peste tot, domnule preşedinte; consider că chestia asta trebuie să stea la baza tuturor deciziilor …

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să apreciaţi această chestiune.

 

Domnul Claudius-Iulius-Gavril Năsui:

 … şi cele din SRI, Comisiei SRI sau a celorlalte care au mai fost discutate astăzi.

 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Adică fac şi lucruri bune, nu numai rele.

Propuneţi câte un deputat, da? şi urmează memo, se aprobă, cu rezerva nominalizărilor, la Direcţia Externe.

Alte intervenţii? Nu.

Mulţumesc.

 

*

 

Şedinţa s-a încheiat la ora 14,38.