S T E N O G R A M A

şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

din ziua de luni, 4 decembrie 2006

 

 

Şedinţa a început la ora 13,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Bogdan Olteanu, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Au participat: domnul Lucian Augustin Bolcaş şi doamna Daniela Popa – vicepreşedinţi; Ioan Munteanu, Dan-Radu Ruşanu, Gheorghe Albu – secretari; Ioan Oltean, Kelemen Hunor, Miron Ignat – chestori; Anghel Stanciu  – PSD, Ion Mînzînă –  PRM, Cristian Rădulescu – PD, Marian Hoinaru – PNL, Márton Árpád-Francisc – UDMR, Petru Călian – Partidul Conservator şi doamna Georgeta Ionescu, secretar general al Camerei Deputaţilor.

Invitaţi: domnii Mihai Alexandru Voicu - ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul; Mihai Unghianu - secretar general adjunct; doamna Bogdana Balmuş - Cancelaria Preşedintelui Camerei Deputaţilor; Cristian Ionescu - Departamentul Legislativ; Georgică Tobă, Gabriel Stecoza - Departamentul Secretariatului tehnic; Gheorghe Popescu - Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; Constantin Bantaş - Serviciul pentru lucrări în comisii; Florin Dumitraşcu - Direcţia pentru relaţii publice.

 

*

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Stimaţi colegi, vă propun să începem.

Dacă există obiecţii, observaţii la ordinea de zi? Nu sunt.

 

 

PUNCTUL 1

Ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:

În ceea ce priveşte ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, dacă există obiecţii, observaţii, comentarii? Sigur că, din câte înţeleg, s-a finalizat dezbaterea în comisie la proiectul de lege privitor la alegerile europene şi, potrivit înţelegerii de miercuri, raportul se va distribui astăzi şi-l vom pune la pct.2 pe ordinea de zi la şedinţa Camerei Deputaţilor, şedinţa fiind miercuri, probabil.

Dacă sunt observaţii?

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Este o problemă, dacă îmi îngăduiţi, legată de nota suplimentară care a venit în legătură cu cele două reexaminări solicitate de preşedinte. Raportul comisiei pentru ambele vizează întregul proiect de lege şi nu vizează articolele ce se cer reexaminate. Raportul ca atare nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru o lege organică.

Vă propun să procedăm aşa cum se procedează şi în cazul celorlalte situaţii în Cameră, să se retrimită la comisie ambele cereri de reexaminare pentru a se întocmi un nou raport, care să vizeze articolele a căror reexaminare se cere, pentru că raportul, aşa cum este, pune în discuţie legea, ceea ce preşedintele nu a făcut-o. Şi singura cale de ieşire din această ambiguitate este ca să se întocmească noi rapoarte pe articolele pentru care s-a solicitat reexaminarea. Şi dacă termenul va fi scurt, putem să o punem pe ordinea de zi de miercuri.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule vicepreşedinte, eu am o singură întrebare. Aceasta este o competenţă a preşedintelui de şedinţă; nu ştiu dacă Biroul permanent poate să îşi asume o asemenea decizie.

Domnul Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Eu cred că va trebui să supunem votului, pentru că există această procedură, numai acele articole. Restul articolelor nu le supunem votului, ci numai acele articole şi, în funcţie de votul dat, se dă un vot final pe urmă.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Dar eu înţeleg că s-au votat în plen. Nu?

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Au fost două rapoarte care aveau un caracter general şi care menţineau în final vechile legi, aşa cum au fost votate, fără referire expresă la text, articol… În plen s-au pus la vot rapoartele, pentru că nu se putea pune la vot articolul. Şi nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru o lege organică.

Preşedintele de şedinţă, care am fost eu, a avut prudenţa să nu dispună nimic. Am spus că se va proceda conform Regulamentului.

În aceste condiţii, Biroul permanent este chemat să dispună retrimiterea la comisie şi refacerea rapoartelor. Este soluţia cea mai pragmatică. Nu ştiu dacă este chiar cea mai corectă juridic, dar este cea mai pragmatică.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulţumesc. Alte intervenţii la această propunere?

Atunci supun aprobării dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie a acestui proiect.

Biroul permanent, cine este pentru? 5 voturi pentru. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă. (Domnul Ioan Munteanu) Abţineri? S-a aprobat această solicitare.

În legătură cu ordinea de zi, supun aprobării Comitetului liderilor ordinea de zi, cu introducerea pct.2 despre care am discutat şi cu observaţiile ulterioare.

Cine este pentru? Vă mulţumesc. Voturi împotrivă? Abţineri? S-a aprobat în unanimitate.

 

 

PUNCTUL 2

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:

În ceea ce priveşte programul de lucru, astăzi la ora 15,00 va avea loc o şedinţă a Birourilor permanente reunite, aici, în care să se aprobe programul de lucru, partea comună.

M-am consultat cu domnul preşedinte Văcăroiu. Există o propunere ca în după-amiaza de joi să aibă loc şedinţe de comisii la cele două Camere, pentru a se putea rezolva o parte dintre proiectele care sunt restante în acest moment. Însă această chestiune este de resortul Birourilor reunite ale celor două Camere şi acolo se va discuta.

Domnul Marton. Vă rog.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Dacă vrem să mergem pe Regulamentul nostru, al Camerei Deputaţilor, atunci pe această necesitate ar trebui să avem joi zi de comisie, nu după-masa de joi. Aţi propus după-masa de joi.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Îmi cer scuze, joi dimineaţă; m-am exprimat greşit.

Oricum, chestiunea este ridicată spre informare. Decizia se va lua în Birourile reunite.

Dacă există alte observaţii legate de programul de lucru? Nu sunt.

Supun atunci votului dumneavoastră programul de lucru aşa cum a fost propus, sigur, sub rezerva că acele chestiuni care ţin de şedinţele comune vor fi discutate în Birourile reunite la ora 15,00. Cine este pentru? Mulţumesc.

 

 

PUNCTUL 3

Dezbatere asupra Programului legislativ şi de lucru al

Comisiei Europene

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog, doamna secretar general.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Domnule preşedinte, pentru organizarea acestei dezbateri, în intervalul 11-15 decembrie se propune, conform cutumei şi după modelul stabilit încă din 2005, ca la şedinţă să fie invitaţi membrii Birourilor permanente ale celor două Camere, liderii de grupuri din cele două Camere, membrii Comisiilor pentru integrare europeană, precum şi parlamentarii membri ai Comisiilor pentru politică externă, Comisiilor juridice, iar la nivelul comisiilor permanente urmând a fi invitaţi toţi preşedinţii, precum şi toţi parlamentarii desemnaţi în calitatea de membri ai Parlamentului European, până la organizarea alegerilor europene.

De asemenea, s-a propus şi  invitarea unor reprezentanţi din partea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Integrării Europene şi de la SPAE.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulţumesc. Observaţii? Nu sunt. Vă rog, domnule vicepreşedinte.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaş:

Programul de lucru şi legislativ al Comisiei Europene anexat este pe 2006 sau pe 2007? Aici scrie 2006…

 

Doamna Georgeta Ionescu:

În anul curent comisia totdeauna stabileşte nişte priorităţi pentru anul care urmează. Este vorba de priorităţile anului 2007. La nivelul parlamentelor naţionale şedinţa are loc în 2006, pentru a stabili priorităţile Comisiei pentru anul care urmează. Puţin mai jos o să vedeţi că se vorbeşte în text de priorităţile anului 2007; acolo este o greşeală materială.

Asemenea consultări au loc în toate parlamentele naţionale. Comisia aşteaptă un semnal şi din partea Parlamentului român.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulţumesc. Alte chestiuni?

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Din acest material nu am înţeles nimic. Poate o să aflăm. Mai avem o săptămână, o să aflăm despre ce este vorba.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 4

Notă cu privire la iniţiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Avem o solicitare de procedură de urgenţă din partea Guvernului la proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanţare pe 2006 între Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene. Sunt obiecţii? Nu sunt.

De asemenea, o solicitare a Guvernului pentru proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Obiecţii? Nu sunt.

Atunci, am adoptat aceste două solicitări. Am luat act de celelalte iniţiative.

 

PUNCTUL 5

Solicitare din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.778/2006 şi PLx nr.783/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Obiecţii, observaţii? Vă rog, domnule Ionescu.

 

Domnul Cristian Ionescu:

Termenul constituţional expiră în privinţa celor două proiecte de lege - şi 5 şi 6. Pentru al doilea expiră la 13 decembrie şi la primul la 8 decembrie.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Atunci vă propun să nu fim de acord cu această solicitare şi, sigur, în măsura în care comisia se va prevala de prelungirea de facto a termenului, vom decide dacă le introducem în dezbatere fără raport sau nu. Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 6

Cererea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.800/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Observaţii, comentarii?

 

 

Domnul Anghel Stanciu:

Suntem Cameră decizională, domnule preşedinte.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Da, aici este aprobarea termenului. Fiind Cameră decizională, cred că putem fi de acord.

 

PUNCTUL 7

Solicitare din partea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor privind prelungirea termenului de depunere a raportului la PLx nr.817/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Obiecţii, observaţii? Nu sunt.

 

PUNCTUL 8

Solicitare din partea Comisiei pentru muncă şi protecţie socială

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog. Domnul Munteanu.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule preşedinte, nu am nimic împotriva solicitării termenului, numai că ne-au rugat să aprobăm un termen, dar nu au spus până când şi cât şi-ar dori.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Din păcate, solicitarea este tardivă, pentru că nu este întocmită în termen de 5 zile de la sesizarea comisiei de fond. Deci, nu se poate acorda. Eventual colegii din Comisia pentru muncă pot să participe acolo în calitate de parlamentari şi să-şi exprime un punct de vedere.

Obiecţii? Nu sunt. Mulţumesc.

 

 

PUNCTUL 9

Solicitare din partea Grupului parlamentar al PSD

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Solicită includerea pe ordinea de zi a proiectului privind libertatea religioasă. Vă rog, domnule Stanciu.

 

Domnul Ioan Munteanu:

Staţi un pic, s-a făcut o confuzie la prelungirea termenului: la Comisia pentru tehnologia informaţiei nu şi-au propus până când. Aici mă refeream. Adică, au spus un termen…

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Le acordăm două săptămâni? De acord? Mulţumesc.

Deci, privind solicitarea Grupului PSD. Vă rog, domnule Stanciu.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, există un proiect de lege al Guvernului, şi anume Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, care se discută în Camera Deputaţilor cam de 8 ani. Guvernul a venit cu o iniţiativă legislativă, Biroul permanent a aprobat la 1 februarie 2006 să fie dezbătută în procedură de urgenţă. Repet, 1 februarie 2006.

Biroul, conform Regulamentului, a mai prelungit de două ori termenul de depunere a raportului, ultima dată fiind 27 martie 2006.

De atunci au trecut circa 9 luni şi acest raport nu este întocmit de cele două comisii, Comisia juridică şi, respectiv, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. Suntem într-o situaţie delicată, inclusiv domnul preşedinte al Comisiei juridice într-o scrisoare pe care o adresează Biroului precizează că este o situaţie nefirească şi neadoptarea Legii cultelor în acest an nu va fi scuzată nici de opinia publică, nici de forurile internaţionale.

Menţionăm că înainte de a trimite proiectul de lege la Parlament, Guvernul a obţinut acordul tuturor cultelor la vremea respectivă. S-au făcut multe amendamente, inclusiv eu; am 100. Dar cred că nu mai este timp.

De aceea, cred că este o chestiune de consens. Dacă practic toate cultele au fost de acord şi au semnătura pe scrisoarea respectivă când a fost înaintată la comisie, ar trebui să avem voinţa politică să o aprobăm în forma în care Guvernul, de acord cu cultele, a trimis-o. Altfel, este clar că nu este voinţă politică.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, vă mulţumesc mult pentru susţinerea fermă acordată Guvernului la acest proiect. Din ce cunosc însă, comisiile reunite mai au nevoie de o singură întrunire pentru a finaliza raportul asupra proiectului. Este un raport cu multe amendamente, cu multe observaţii, am înţeles că spre binele legii.

V-aş propune, dacă domnii lideri de grupuri veţi fi de acord, să găsim o formulă care să permită dezbaterea acestui proiect în comisii în cursul acestei sesiuni şi adoptarea în plen, inclusiv să fim de acord ca marţi după-masă să permitem celor două Comisii - juridică şi pentru drepturile omului - să se întrunească în timpul plenului de la buget şi să dezbată acest proiect pentru a întocmi raportul. Singura problemă a dânşilor a fost că data trecută nu au fost în cvorum. De această dată sunt convins că pentru ziua de marţi, când se discută bugetul, toţi colegii vor fi prezenţi.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule preşedinte, înseamnă că dumneavoastră vreţi să loviţi doi iepuri dintr-o dată. Păi, eu am 100 de amendamente aici. Dacă mă blocaţi marţi aici, unde trebuie să mă duc, ce fac cu bugetul? Îl votăm direct sau îl mai dezbatem? Votăm direct respingerea sau mai dezbatem bugetul?

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule Stanciu, fiecare votează cum consideră.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Dar dacă nu sunt acolo?

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Dacă nu veţi fi de acord cu această propunere nu este nici o problemă, avem program la comisie. Eu vă spun să luăm foarte în serios faptul că este o lege cu multe amendamente, cu multe observaţii şi că discutarea ei în plen fără raport va ridica enorme dificultăţi.

Domnul Marton. Vă rog.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Eu am crezut că domnul Stanciu, şef al Comisiei pentru învăţământ, a susţinut aprobarea proiectului de lege propus de Guvern, iar cele două comisii sunt Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului. Deci, domnul Stanciu nu are amendamente la acest proiect de lege, pentru că susţine varianta Guvernului şi atunci poate să rămână să susţină amendamentele la proiectul bugetului.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Am peste 100 de amendamente, domnule Marton.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Aveţi dumneavoastră peste 100! Dar tocmai aţi spus că susţineţi în forma iniţială.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Înţeleg că nu există consens. Atunci propunerea dumneavoastră nu poate… Domnul deputat Rădulescu. Vă rog.

 

Domnul Cristian Rădulescu:

Domnule preşedinte, sigur, şi eu susţin acest lucru, accelerarea dezbaterii la legea respectivă, pe care ne-o cere şi Uniunea Europeană, ştiţi foarte bine ce implicaţii are. Nu este o lege pe care să o facem pe picior. Cei de la UDMR au exemple în această privinţă.

Sunt de acord cu celeritatea, dar săptămâna aceasta nu prea văd cum, peste buget, unde toţi au câte ceva de zis, câte ceva de susţinut. Cred că le facem praf pe amândouă, după care vine domnul Funar şi ne spune că, din cauza faptului că se lucrează în celelalte două comisii, nu avem cvorum şi să suspendăm cu totul lucrările la buget. Nu putem să le amestecăm.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Sunt, totuşi, 9 luni. În 9 luni cred că, în loc de lege, ieşea altceva…

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule deputat, au fost 9 luni pentru că, din păcate, foarte multe şedinţe nu au întrunit cvorumul. Eu vă propun, fiind convins că joi toţi parlamentarii vor participa la şedinţele de comisii, ca joi să se ţină şedinţa comisiilor reunite şi să facă raportul şi cu asta basta. Şi dacă joi fac raportul - nu-şi pun alt program nici la Comisia juridică, nici la Comisia pentru drepturile omului, îşi pun doar şedinţă reunită şi stau şi lucrează. Dânşii mi-au spus că în două ore pot să finalizeze raportul. Dacă pot, cu atât mai lăudabil.

Dacă suntem de acord, îi notificăm pe cei doi preşedinţi. Biroul permanent, observaţii la această propunere?

 

Domnul Anghel Stanciu:

Dacă nu finalizează, atunci o punem în plen.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule Stanciu, o discutăm luni. Rugăm atunci Secretariatul general să ia legătura cu preşedinţii Comisiilor juridică şi pentru drepturile omului şi să-i roage ca joi să desfăşoare programul comun cu unic punct pe ordinea de zi Legea cultelor şi sunt convins că, pe lângă ochiul publicului, va fi şi ochiul divin care va veghea asupra prezenţei joi. Vă mulţumesc.

 

 

PUNCTUL 10

Comunicare din partea Grupului parlamentar al PNL

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Ne informează că doi deputaţi independenţi nu mai sunt afiliaţi grupului.

 

 

PUNCTUL 11

Cererea domnului deputat Ştefan Glăvan

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnul deputat Glăvan ne solicită motivarea absenţelor, dat fiind că se ocupă de o misiune oficială. Dacă nu sunt obiecţii, observaţii, aprobat.

 

 

 

PUNCTUL 12

Propuneri nominale pentru componenţa Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei

şi Comerţului

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Toate grupurile au făcut propuneri. Punem pe ordinea de zi de miercuri, dacă sunteţi de acord. Avem şi propunerea de hotărâre cumva? Atunci, vă propun să punem miercuri pe ordinea de zi, pct.3, după Legea alegerilor europene, dacă sunteţi de acord. Facem şi această comisie. Sunt sigur că Secretariatul general cu mare plăcere şi disponibilitate va asigura toată infrastructura.

 

PUNCTUL 13

Completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.30/2006 privind bugetul Camerei Deputaţilor

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.30 din 2006 privind bugetul Camerei.

Doamna secretar general sau domnii chestori.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Propunerea este făcută de domnii chestori.

Propunerea, în concret, vizează introducerea explicită, în hotărârea Camerei Deputaţilor privind bugetul a unor prevederi referitoare la funcţionarea Clubului parlamentarilor.

 

Domnul Dan Radu Ruşanu:

Domnule preşedinte, dacă-mi permiteţi!

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă rog!

 

Domnul Dan Radu Ruşanu:

Pentru funcţionarea Clubului parlamentarilor români, inclusiv a terenurilor sportive, ca să nu mai fie nici un dubiu.

Inclusiv a terenurilor sportive şi a cabinetului medical.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Bun, pe ordinea de zi de miercuri, la plen, dacă sunteţi de acord?

Vă mulţumesc.

 

PUNCTUL 14

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe

 

1. Vizita în România a unei delegaţii a Grupului parlamentar de prietenie cu România din Parlamentul Republicii Arabe Siriene, conduse de domnul Mousa Al-Zubi, preşedintele Grupului (decembrie 2006)

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Materiale pe linia relaţiilor parlamentare externe, vizita în România a unei delegaţii a Grupului de prietenie cu România din Parlamentul Republicii Arabe Siriene, să se aprobe de principiu.

De acord? Vă mulţumesc.

 

2. Participarea unor deputaţi români la un studiu privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în politică, organizat de Uniunea Inter-Parlamentară

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Participarea unor deputaţi români la un studiu privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în politică.

E un chestionar, de acord să se trimită la grupuri. Se ocupă secretariatul.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

Mă scuzaţi, se solicită completarea unor chestionare de către parlamentari.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vom solicita din partea grupurilor ca parlamentarii interesaţi să completeze aceste chestionare.

 

3. Participarea la reuniunile Biroului şi Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi familie din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Paris, 10-12 ianuarie 2007)

 

 

 

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Participarea la reuniunile Biroului şi Comisiei pentru probleme sociale, sănătate şi familie din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Obiecţii, observaţii? Nu sunt, aprobat.

 

4. Suplimentare de cheltuieli

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Suplimentare de cheltuieli, doamna deputat Iordache.

Obiecţii, observaţii? Nu sunt. Aprobat.

 

5. Contribuţia financiară Parlamentului României la bugetul Adunării parlamentare a NATO pentru anul 2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Contribuţia financiară a Parlamentului României la bugetul Adunării parlamentare NATO.

Obiecţii, observaţii? Aprobat.

 

6. Informare privind participarea la reuniunea comisiilor AUEO cu preşedinţii comisiilor de politică externă şi de apărare din cadrul celor două camere ale Parlamentului belgian, cu reprezentanţi ai Consiliului Permanent al UEO şi ai Comitetului politic şi de securitate şi ai Comitetului Militar al Uniunii Europene (Bruxelles, 11-12 octombrie 2006)

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Informare privind  participarea la reuniunea comisiilor AUEO, doamna deputat Jipa.

Obiecţii, observaţii? Aprobat.

 

Materiale suplimentare

 

Scrisoare din partea domnului preşedinte Sergiu Andon

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Scrisoare din partea domnului preşedinte Sergiu Andon, care ne propune ca pentru a ajuta la Legea cultelor, să folosim alte două variante.

Înţeleg că, deja, chestiunea s-a rezolvat, deci scrisoarea a rămas fără obiect.

 

Notă cu privire la cele două proiecte de legi

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Nota cu privire la cele două proiecte de legi, de asemenea, s-a lămurit.

 

Solicitarea din partea Comisiei buget-finanţe privind

prelungirea unui termen de depunere a raportului la o

propunere legislativă

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Solicitarea din partea domnului deputat Mihai Tănăsescu, din partea Comisiei de buget-finanţe de prelungire a termenului de depunere a raportului la o propunere legislativă, dacă sunteţi de acord?

Vă mulţumesc, s-a aprobat.

 

PUNCTUL 15

D I V E R S E

 

Domnul Bogdan Olteanu:

La diverse, domnul deputat Stanciu şi domnul deputat Albu.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vă rog să-mi permiteţi să vă adresez dumneavoastră, dar şi direct, fac apel la colegii mei, liderii de grup, ca în şedinţele de astăzi, de grup, să notifice colegilor din Comisia juridică necesitatea ca joi să fie prezenţi la şedinţă.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulţumesc foarte mult.

Domnul Albu.

 

Domnul Gheorghe Albu:

Domnule preşedinte, ne confruntăm cu o situaţie, mai ales cei de la grupurile parlamentare şi de la cabinetele membrilor Biroului permanent. Sunt unii funcţionari, consilieri sau şefi de cabinet care nu doresc, pur şi simplu, să fie funcţionari parlamentari. Ei ştiu că, în momentul în care, eu sau dumneavoastră sau altcineva nu va mai fi vicepreşedinte sau secretar, e greu să rămână acolo! Cine îi va agrea? Iar cel care va veni în locul nostru, că nu suntem veşnici, cum spunea şi domnul Stanciu, mi-e greu să cred că vor lucra cu consilierii mei şi şeful meu de cabinet ş.a.m.d. Şi atunci, să le dăm posibilitatea să găsim o formulă, să lăsăm Secretariatul general sau juriştilor, ca ei să poată opta, care doresc, să rămână pe funcţionar parlamentar şi care nu. Mai sunt situaţii, vă spun, mai sunt unii care sunt în consilii de administraţie pe la societăţi private, neprivate, care trebuie să demisioneze de acolo.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule secretar, din câte ştiu, există o propunere legislativă de modificare a Statutului funcţionarului parlamentar care stă cu înţelepciune şi răbdare la Senat.

 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Chiar privind această chestiune în vizor, este o iniţiativă legislativă a mea, depusă la Senat, care priveşte cele trei categorii, persoanele care sunt la grupurile parlamentare, care sunt la membrii Biroului permanent, respectiv la liderii grupurilor parlamentare.

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Rugămintea mea, stimaţi colegi, este să vorbim cu colegii noştri de la Senat, poate o şi iau în discuţie. Dacă se face raport la comisia de la Senat şi se votează în plen, poate că vine la Cameră şi cred că poate o trecem foarte repede.

Alte chestiuni?

Doamna secretar general.

 

Doamna Georgeta Ionescu:

La această solicitare a domnului secretar Albu, ar fi o variantă ca, pentru personalul care deserveşte cabinetele membrilor Biroului permanent şi grupurile parlamentare să existe distincte, şi în statul de funcţii, două categorii de personal, cei care sunt funcţionari parlamentari şi, să spunem, o treime care nu sunt în această calitate, pentru a permite şi alte tipuri de angajări.

 

 

 

 

Domnul Bogdan Olteanu:

Doamna secretar general, când ajunge proiectul la Cameră discutăm, se pot face amendamente, se poate face orice. Dar, deocamdată, din păcate, stă de multă vreme la Senat.

Vă mulţumim, închid şedinţa.

Vă mulţumesc.

 

*

Şedinţa s-a încheiat la ora 13,45.