Ordinea de zi pentru ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților
din 16 decembrie 2009 ora 9:00

1. Proiect de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaților pe anul 2010
amânat
2. Programul de lucru al Camerei Deputaților
aprobat
3. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților
aprobată
4. Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților
aprobată, nu au fost aprobate solicitările de procedură de urgență; la BPI 971/15.12.2009, fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități
5. Solicitare din partea domnului senator Gheorghe David
s-a luat act
6. Avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra memorandumului intern cu tema "Verificarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității pentru propunerea pentru un Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor
se trimite Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României
7. Memorandum intern: Alocarea unui spațiu în incinta holului principal - etaj S1, pentru o expoziție de pictură cu vânzare (icoane pe sticlă) în perioada 16-17 decembrie 2009
aprobat
8. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe
   8.1  Programul de relații externe al Parlamentului României pentru anul 2010
aprobat
   8.2  Organizarea la București a seminarului tematic pe probleme de spațiu și a reuniunii secretarilor de delegație ai Conferinței interparlamentare europene privind spațiul
aprobată
   8.3  Contribuția financiară a Camerei Deputaților la bugetul programului IPEX (Interparlamentary EU Information Exchange/Schimbul inter-parlamentar de Informații privind UE)
aprobată
   8.4  Informare privind participarea la cea de-a XII-a ediție a Micului Dejun European cu Rugăciune (Bruxelles, 1-2 decembrie 2009)
aprobată
   8.5  Informare privind participarea la lucrările celei de-a 33-a reuniune a Comisiei economice, comerciale, tehnologice și probleme de mediu și la lucrările celei de a 33-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și probleme sociale ale Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre (APCEMN) (Thessaloniki, Grecia, 21-22.10.2009)
aprobată
   8.6  Informare privind participarea la lucrările Comisiei pentru migrații, refugiați și populație, Subcomisia pentru migrații a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (Antalya, Turcia, 12-13 noiembrie 2009)
aprobată
   8.7  Informare privind participarea delegației Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României la Reuniunea Parlamentară Comună "Construind o Europă a Cetățenilor - Programul Stockholm 2010-2014-Dimensiunea parlamentară a Spațiului de libertate, securitate și justiție" (Bruxelles, 16-17 noiembrie 2009)
aprobată
   8.8  Informare privind participarea la cea de a V-a Conferință a Comisiilor de integrare europeană din parlamentele statelor care participă la procesul de stabilizare și asociere din sud-estul Europei - COSAP (Belgrad, 23-24 noiembrie 2009)
aprobată
   8.9  Informare privind participarea la lucrările Grupului de lucru pentru amendarea Regulamentului de Proceduri al Adunării Parlamentare pentru Cooperare Economică a Mării Negre (APCEMN) (Istanbul, 29-30.09.2009)
aprobată

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 28 noiembrie 2022, 9:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro