ȘEDINȚELE BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Ordinea de zi pentru ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din 1 noiembrie 2006 ora 10:00

1. Ordinea de zi pentru ședințele Camerei Deputaților pdf icon
2. Programul de lucru al Camerei Deputaților pdf icon
3. Notă cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților pdf icon
4. Retragerea unei propuneri legislative pdf icon
5. Memorandum intern: Avizarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciilor Camerei deputaților și a Statului de funcții
   5.1  Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciilor Camerei Deputaților pdf icon
6. Solicitare din partea Grupului parlamentar al PNL privind înființarea unei comisii de anchetă parlamentară pdf icon
7. Punct de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități
    Soluție: amânat
8. Comunicare din partea doamnei deputat Monica-Mihaela Știrbu pdf icon
9. Memorandum intern: Punctul de vedere al Secretariatului general al Camerei Deputaților cu privire la solicitarea Senatului de transmitere în administrarea acestuia a unor părți din imobilul Palatul Parlamentului aflate în administrarea Camerei Deputaților pdf icon
10. Cererea Asociației Pro Democrația pdf icon
11. Solicitare a Transparency International România
    Soluție: amânat
12. Materiale pe linia relațiilor parlamentare externe
   12.1  Memorandum intern: Deplasarea în Turcia a domnilor deputați Petru Movilă și Amet Aledin, 30 octombrie - 5 noiembrie 2006 pdf icon
   12.2  Memorandum intern: Deplasarea la Moscova a domnului deputat Miron Ignat, chestor al Camerei Deputaților, 3-5 noiembrie 2006 pdf icon
   12.3  Memorandum intern: Reuniunea Comisiei prezidențiale lărgite a Adunării Uniunii Europei Occidentale (AUEO), Berlin, 6 noiembrie 2006 pdf icon
   12.4  Memorandum intern: Vizita în România a doamnei Szily Katalin, președintele Adunării Naționale Ungare, Baia Mare, 10 noiembrie 2006 pdf icon
   12.5  Memorandum intern: Vizita oficială în România a delegației parlamentare macedonene, conduse de E.S. domnul Ljubia Georgievski, președintele Adunării Republicii Macedonia, 12-14 noiembrie 2006 pdf icon
   12.6  Memorandum intern: Suplimentarea cheltuielilor de deplasare pentru domnul deputat Adrian Severin la reuniunile Biroului și Comisiei Permanente ale APCE (San Marino, 16-17 noiembrie a.c.) pdf icon
   12.7  Informare privind Conferința Președinților Comisiilor de agricultură din parlamentele statelor membre ale UE și din Parlamentul European (Helsinki, 11-13 octombrie 2006) pdf icon
   12.8  Informare privind Reuniunea Consiliului Director European al Parlamentarilor Lumii pentru Habitat (Bruxelles, 20 octombrie 2006) pdf icon
   12.9  Memorandum intern: Suplimentare de cheltuieli de cazare privind participarea delegației parlamentare la Audierile Parlamentare cu ocazia celei de-a 61-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite (New York, 13-14 noiembrie 2006) pdf icon
13. Notă GRUI privind solicitările de modificare a componenței nominale a Grupurilor parlamentare de prietenie
    Soluție: amânat: pentru ședința Birourilor permanente reunite
14. Memorandum intern: Solicitarea avizului Biroului permanent pentru eliberarea din funcție și numirea în funcție a unor persoane pdf icon