Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 463/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilită?i publice
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 11.11.2013 Raport 5.12.2013 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice inițiatorii: grup deputați PSD
2. PLx 98/2014 Proiect de Lege privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condi?iilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și pentru stabilirea altor măsuri
- Referent responsabil: consilier Cristina Donea
Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Buget 10.03.2014 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 508/2013 Proiect de Lege privind inven?iile de serviciu
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 18.11.2013 Raport 28.11.2013 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Grup Renault România
4. PLx 85/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Conven?ia cadru privind protec?ia și dezvoltarea durabilă a Carpa?ilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Prima Cameră TAC: 16.04.2014 3.03.2014 Raport comun cu Com.Mediu 13.03.2014 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Economiei
5. PLx 20/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.33 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de pia?ă
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 10.02.2014 Raport 4.03.2014 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Economiei, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, inițiatorii: grup deputați PNL
6. PLx 91/2014 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- Referent responsabil: consilier Cristina Donea
Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Administrație 12.03.2014 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, inițiator: sen.PSD: Darius Bogdan Vâlcov
7. PLx 86/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 3.03.2014 Raport comun cu Com.Mediu 13.03.2014 Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
8. Comunicarea – Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020 - 2030 [COM(2014)15] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Marți, 11 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Economiei, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
9. PLx 377/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 17.06.2008 Raport 5.09.2008 Miercuri, 12 martie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului La nivel de raportori
10. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 28 februarie 2020, 20:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro