Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 508/2013 Proiect de Lege privind inven?iile de serviciu
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 18.11.2013 Raport 28.11.2013 Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, APIA, Grup Renault România
2. PLx 86/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2013 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr.238/2004
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu, consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 3.03.2014 Raport comun cu Com.Mediu 13.03.2014 Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
3. PLx 113/2014 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Consiliul de Mini?tri al Republicii Albania privind protec?ia reciprocă a informa?iilor clasificate, semnat la Bucure?ti, la 14 noiembrie 2013
- Referent responsabil: consilier Cristina Donea
Cameră decizională 11.03.2014 Aviz pentru Com. Apărare 17.03.2014 Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne
4. PLx 90/2014 Proiect de Lege privind procedurile de prevenire a insolven?ei și de insolven?ă
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Juridică 10.03.2014 Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Justiției
5. Comunicarea – Programul „Aer curat pentru Europa” [COM(2013)918] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
6. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere [COM(2013)919] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
7. Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)920] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Marți, 18 martie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
8. Dezbaterea Raportului anual al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate Miercuri, 19 martie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei Ședință comună cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital ale Senatului
9. PLx 377/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 17.06.2008 Raport 5.09.2008 Miercuri, 19 martie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Oficiul Național al Registrului Comerțului La nivel de raportori
10. Dezbatere privind situația sectorului energiei electrice și gazelor naturale Joi, 20 martie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30: Invitați: Ministerul Economiei, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, OPCOM, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
11. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 21 ianuarie 2020, 2:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro