Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 80/2014 Proiect de Lege pentru înfiin?area Autorită?ii Na?ionale pentru Certificarea și Calificarea Operatorilor Economici Eligibili
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.02.2014 Aviz pentru Com. Administrație 10.03.2014 Marți, 8 aprilie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
2. PLx 621/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 24.02.2014 Raport comun cu Com. Transporturi 12.04.2013 Marți, 8 aprilie 2014, ora 14.00 - 16.30 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Ședință comună cu Comisia pentru transporturi și infrastructură
3. PLx 718/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 24.02.2014 Raport comun cu Com. Juridică 27.11.2007 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Afacerilor Interne
4. PLx 719/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 24.11.2010 Raport 23.12.2010 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, RENAR
5. PLx 166/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legisla?iei Uniunii Europene care armonizează condi?iile de comercializare a produselor
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 29.05.2012 Raport 20.06.2012 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, RENAR
6. PLx 612/2013 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din avia?ia civilă din România
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru
Cameră decizională 16.12.2013 Raport 17.02.2014 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Autoritatea Aeronautică Civilă Română Dezbateri amendamente
7. PLx 130/2014 Propunere legislativă privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal
- Referent responsabil: consilier Cristina Donea
Cameră decizională 25.03.2014 Aviz pentru Com. Buget 7.04.2014 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: grup deputați PSD, PDL, UDMR
8. PLx 585/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc?ii
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 16.12.2013 Aviz pentru Com. Administrație 4.02.2014 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, inițiatorii: grup deputați PDL
9. PLx 102/2014 Propunere legislativă pentru protejarea rezervei de gaze naturale a României și interzicerea exploatării resurselor naturale prin metode neconven?ionale care periclitează siguran?a mediului
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 3.03.2014 Raport comun cu Com. Mediu 20.03.2014 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, inițiator: dep.Sebastian Grapă - PNL
10. PLx 135/2014 Propunere legislativă privind îmbunătă?irea structurii rezervelor internationale ale României
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 25.03.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 7.04.2014 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Banca Națională a României, inițiator: sen.Ioan Ghișe - PNL
11. PLx 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 31.03.2014 Aviz pentru Com. Adm.Publică 14.04.2014 Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 8.30 - 10.00: pregătirea lucrărilor ședinței ora 10.00-12.30; 13.00-16.30: Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, inițiatorii: grup deputați
12. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 20 noiembrie 2019, 15:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro