Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 184/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obliga?iilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Na?ională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Na?ională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" -S.A. Media? și pentru modificarea unor acte normative
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 27.05.2014 Raport suplimentar 3.06.2014 Luni, 2 iunie 2014, ora 14.30: Invitați: Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
2. Dezbatere privind administrarea Portului Constanța - solicitare înaintată de Organizația Patronală Constanța - Operator Portuar Marți, 3 iunie 2014, ora 14.00: Invitați: Organizația Patronală "Operator Portuar" Constanța
3. PLx 201/2011 Propunere legislativă privind performanța energetică a cladirilor din România
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 26.04.2011 Raport 25.05.2011 Marți, 3 iunie 2014, ora 14.00: Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
4. PLx 566/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.22/2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 24.09.2008 Raport 30.10.2008 Marți, 3 iunie 2014, ora 14.00: Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
5. PLx 463/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilită?i publice
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 27.05.2014 Raport suplimentar 3.06.2014 Marți, 3 iunie 2014, ora 14.00: Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
6. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 23:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro