Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 369/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu, consilier Raluca Roșca
Cameră decizională 9.09.2014 Raport 16.09.2014 Invitați: Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Transelectrica S.A., Transgaz S.A., OPCOM
2. PLx 371/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990
- Referent responsabil: consilier Cristina Donea
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 15.09.2014 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: grup senatori
3. PLx 382/2014 Propunere legislativă privind administrarea și gestionarea domeniului de nivel superior ".ro "
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Tehnologia informației 15.09.2014 Invitați: Ministerul pentru Societatea Informațională, inițiatorii: grup deputați
4. PLx 376/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 2.09.2014 Aviz pentru Com. Administrație 15.09.2014 Invitați: Inspectoratul de Stat în Construcții, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: grup deputați și senatori
5. PLx 250/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea și funcționarea parcurilor industriale
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 5.05.2014 Raport comun cu Com. Juridică 9.06.2014 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: grup deputați și senatori
6. PLx 318/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 16.06.2014 Aviz pentru Com. Administrație Com. Juridică 25.06.2014 Invitați: Inspectoratul de Stat în Construcții, Ministerul Economiei, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
7. PLx 316/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
- Referent responsabil: consilier Raluca Roșca
Cameră decizională 10.06.2014 Raport comun cu Com.Muncă 4.09.2014 Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, inițiatorii: grup deputați
8. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 12 noiembrie 2019, 6:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro