Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 535/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2014 pentru modificarea și compleatrea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Juridică 15.12.2014
2. PLx 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Industrii 15.12.2014
3. PLx 539/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2014 privind trecerea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 15.12.2014
4. PLx 575/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2014 privind înființarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Agricultură 23.12.2014
5. PLx 576/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art.101 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Cameră decizională 15.12.2014 Aviz pentru Com. Buget Com. Muncă 23.12.2014
6. PLx 598/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate"CFR " -S.A.în domeniul public al municipiului Dej și în administrarea Consiliului Local al municipiului Dej, județul Cluj Cameră decizională 23.06.2014 Raport 25.06.2014
7. PLx 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 31.03.2014 Raport 24.04.2014
8. PLx 476/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică Cameră decizională 8.10.2014 Raport 28.10.2014
9. PLx 483/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Cameră decizională 8.10.2014 Raport 28.10.2014
10. PLx 534/2014 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe Cameră decizională 8.12.2014 Raport 23.12.2014
11. PLx 551/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea și completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
12. PLx 553/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă Cameră decizională 8.12.2014 Raport 30.12.2014
13. PLx 15/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative Cameră decizională 9.02.2015 Raport 19.02.2015
14. PLx 25/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2014 privind modificarea unor acte normative și pentru aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) Cameră decizională 9.02.2015 Raport 19.02.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 23 februarie 2020, 4:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro