Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. COM(2015) 63 CARTE VERDE Crearea unei uniuni a piețelor de capital - Vali Popa Document de consultare-document nelegislativ 22.04.2015 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea de Supraveghere Financiara
2. COM(2015) 100 Rezultatele consultării publice privind Strategia Europa 2020 pentru o cre?tere inteligentă, durabilă ?i favorabilă incluziunii - Ioana Popescu Examinare Fond-document nelegislativ 22.04.2015 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului
3. COM(2015) 141 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a ratei de ajustare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 pentru plățile directe în ceea ce prive?te anul calendaristic 2015 - Luminita Ghiorghiu Examinare Subsidiaritate 30.04.2015 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
4. PLx 399/2014 Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură reprezentative din România
- Ioana Popescu
Cameră decizională 1.04.2015 Reexaminare la cererea Presedintelui Romaniei 3.04.2015 S-a primit raport preliminar de la Comisia pentru Cultura INITIATORI: 82deputati senatori,
deputati - neafiliați: deputati - PSD:
deputati - PNL: Cocei Erland, Donțu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, Hărău Eleonora-Carmen,
deputati - PDL: deputati - DP:
deputati - UDMR: Erdei Dolóczki István,
deputati - Minoritati: senatori - PSD: senatori - PNL: senatori - PDL: senatori - UDMR: senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Culturii, Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 361/2015 Propunere legislativă privind acordarea de vouchere culturale
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 20.04.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Cultura 7.05.2015 INITIATORI: 1 deputat - PDL: Boghicevici Claudia INVITATI: Ministerul Culturii, Ministerul Finantelor Publice
6. PLx 304/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Vali Popa
Cameră decizională 23.03.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Munca 9.04.2015 INITIATORI: 1 deputat - Minoritati: Merka Adrian-Miroslav INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
7. PLx 300/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Ioana Popescu
Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă 31.03.2015 INITIATORI: 12 deputati senatori, din care: deputati - neafiliați: Diaconu Mihai-Bogdan, Mihai Aurelian deputati - PSD: Iane Ovidiu-Cristian, Peia Ninel, Stan Ioan, deputati - PNL: Dolha Mircea, Raețchi Ovidiu Alexandru, Uioreanu Elena-Ramona
deputati - PDL: Lubanovici Mircea, Mocioi Niculina, deputati - DP: Deaconu Mihai, deputati - PC-PLR: Teju Sorin INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finantelor Publice
8. PLx 302/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- Ioana Popescu
Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Sănătate 31.03.2015 INITIATORI: 1 senator
- PSD: Nicolae Șerban INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finantelor Publice
9. PLx 162/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Ioana Popescu
Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă 9.03.2015 INITIATORI: 4 deputați, din care:- PSD: Axente Ioan, Dumitrache Ileana Cristina, Iordache Florin, Tudorie Violeta INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
10. PLx 116/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă 6.03.2015 INITIATORI: 2 deputati senatori, din care:deputati - PSD: Iordache Florin, Neacșu Marian INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
11. PLx 270/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice
- Vali Popa
Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică 31.03.2015 INITIATORI: 3 deputați, din care: - PSD: Iordache Florin, Plumb Rovana - PC-PLR: Ciucă Liviu-Bogdan INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
12. PLx 301/2015 Propunere legislativă privind instituirea Centrelor Comunitare Românești în străinătate
- Ioana Popescu
Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Politică externă 31.03.2015 INITIATORI: 9 deputati senatori, din care: deputati - neafiliați: Diaconu Mihai-Bogdan, Mihai Aurelian, Tomac Eugen deputati - PSD: Peia Ninel deputati - PNL: Dolha Mircea, Raețchi Ovidiu Alexandru, Uioreanu Elena-Ramona deputati - PDL: Lubanovici Mircea
deputati - PC-PLR: Teju Sorin INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finantelor Publice
13. PLx 119/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Industrii 6.03.2015 INITIATORI: 5 deputați, din care: PSD: Călin Ion, Iordache Florin, Popeangă Vasile, Rădulescu Constantin, Vlădoiu Aurel
INVITATI: Ministerul Economiei, Comertului si Turismului
14. PLx 307/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 23.03.2015 Aviz pentru Com. Apărare 31.03.2015 INITIATORI: 3 deputati senatori, din care: deputati - PNL: Calimente Mihăiță deputati - Minoritati: Mircovici Niculae senatori - PNL: Dobrițoiu Corneliu
INVITATI: Ministerul Apararii Nationale
15. PLx 325/2015 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Ioana Popescu
Cameră decizională 30.03.2015 Aviz pentru Com. Sănătate 7.04.2015 INITIATORI: 37 deputati senatori, din care: deputati - PSD: Chebac Eugen, Chirvăsuță Laurențiu, Vizitiu Sergiu-Constantin deputati - PNL: Cherecheș Florica, Hărău Eleonora-Carmen, Uioreanu Elena-Ramona senatori - PSD: Burlea Marin, Marin Nicolae, Popa Florian, Saghian Gheorghe INVITATI: Ministerul Sanatatii
16. Notă referitoare la excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 2, alin. (1), lit.a), ?i art. 66 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea ?i sanc?ionarea neregulilor apărute în ob?inerea ?i utilizarea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora, precum ?i a celor ale punctului 2, subpunctul 2.3 din Anexa OUG nr.66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin OUG nr. 47/2014 pentru modificarea ?i completarea OUG nr. 66/2011 Nota a fost transmisă ?i Comisiei juridice, de disciplină ?i imunită?i

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 17:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro