Comisia pentru buget, finanțe și bănci

sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 57/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/2014 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C -S.A. în vederea achiziționării de autoturisme
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2015 Raport 10.06.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 575/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.27 din Legea contabilității nr.82/1991
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 9.09.2015 Raport 28.09.2015 INITIATORI: 1 deputat
- PSD: Harbuz Liviu
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 292/2015 Propunere legislativă privind stabilirea redevențelor petroliere și miniere din România și utilizarea sumelor provenite din exploatarea resurselor
- Vali Popa
Cameră decizională 23.03.2015 Raport 9.04.2015 INITIATORI: 1 deputat
- PSD: Gheorghe Florin INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 10.06.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Transporturi 23.06.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Administratia Fondului pentru Mediu
5. PLx 413/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea apiculturii nr.383/2013
- Vali Popa
Cameră decizională 18.05.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Agricultura 9.06.2015 INITIATORI: 7 deputati senatori,
deputati - PSD:
deputati - ALDE:
senatori - PSD: INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
6. PLx 418/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013
- Vali Popa
Cameră decizională 18.05.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Agricultura 11.06.2015 INITIATORI: 2 deputati senatori,
deputati - UDMR: Korodi Attila
senatori - UDMR: Tanczos Barna
INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
7. PLx 193/2015 Proiect de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 9.03.2015 Raport 26.03.2015 INITIATORI: 26 deputati senatori,
deputati - PSD: Roman Gheorghe,
deputati - PNL:
deputati - ALDE: Negruț Cornelia
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Culturii
8. COM(2015)302 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil ?i eficient în Uniunea Europeană: 5 domenii-cheie - Raportor Deputat Andreea Maria Paul Examinare Fond 06.10.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
9. PLx 347/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2013 Aviz pentru Com. Muncă 18.10.2013 INITIATORI: 1 senator
- PNL: Popa Mihaela
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
10. PLx 69/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
- Flori Radoi
Cameră decizională 3.03.2014 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
11. PLx 192/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 14.04.2014 Aviz pentru Com. Industrii 23.04.2014 INITIATORI: 4 deputati senatori,
deputati - UDMR: Antal István, Kereskényi Gábor, Seres Dénes, Szabó Ödön
INVITATI: Ministerul Transporturilor
12. PLx 537/2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcți finanțați din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 8.12.2014 Aviz pentru Com. Industrii 15.12.2014 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Fondurilor Europene
13. PLx 149/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 2.03.2015 Aviz pentru Com. Juridică 9.03.2015 INITIATORI: 1 deputat
- ALDE: Cioată Cezar
INVITATI: Ministerul Justitiei
14. PLx 368/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii
- Ioana Popescu
Cameră decizională 27.04.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 6.05.2015 INITIATORI: 1 deputat
- PSD: Gheorghe Florin
INVITATI: Autoritatea Naționala pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Ministerul pentru Societatea Informa?ională
15. PLx 486/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 17.06.2015 Aviz pentru Com. Muncă 24.06.2015 INITIATORI: 89 deputati senatori,
deputati - neafiliați:
deputati - PSD:
deputati - PNL: Hărău Eleonora-Carmen, Pardău Dumitru,
deputati - PDL: Dascălu Constantin,Ialomițianu Gheorghe,
deputati - ND:
deputati - UDMR:
deputati - ALDE:
senatori - PNL: INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
16. PLx 489/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 17.06.2015 Aviz pentru Com. Muncă 24.06.2015 INITIATORI: 2 deputați,
- UDMR: Erdei Dolóczki István, Kerekes Károly
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
17. PLx 546/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2015 pentru modificarea art.2 lit.d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 1.09.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 8.09.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 20:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro