Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 649/2015 Proiect de Lege privind promovarea demnității umane și toleranței față de diferențele de grup Cameră decizională 12.10.2015 Aviz pentru Com. Drepturile omului Com. Juridică 21.10.2015
2. PLx 680/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Buget 27.10.2015
3. PLx 683/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activități realizate de Ministerul Afacerilor Interne Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Apărare 27.10.2015
4. PLx 685/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 27.10.2015
5. PLx 687/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Buget 27.10.2015
6. PLx 692/2015 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Buget 27.10.2015
7. PLx 703/2015 Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Învățământ Com. Cultură 29.10.2015
8. PLx 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 25.02.2015 Raport 11.03.2015
9. PLx 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 28.04.2014 Raport 29.05.2014
10. PLx 291/2015 Propunere legislativă privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea Statului și administrate de Societatea Națională a Sării S.A. Sucursala Exploatarea Minieră Rm.Vâlcea Cameră decizională 23.03.2015 Raport 9.04.2015
11. PLx 482/2015 Propunere legislativă pentru modificarea Art.48, alin.(1) și (2) din Legea nr.67/2004 din 25 martie (Republicată) pentru alegerea autorităților administrației publice locale Cameră decizională 17.06.2015 Raport 2.09.2015
12. PLx 591/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a admnistrației publice locale Prima Cameră TAC: 20.11.2015 12.10.2015 Raport 29.10.2015
13. PLx 594/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea LEGII nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, publicată în M.Of. nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare Prima Cameră TAC: 24.11.2015 19.10.2015 Raport 5.11.2015
14. PLx 682/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Cameră decizională 19.10.2015 Raport 3.11.2015

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 25 februarie 2020, 8:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro