Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 687/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.30/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile
- Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Raport 3.11.2015 INVITATI: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 616/2015 Proiect de Lege pentru abrogarea art.120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- Flori Radoi
Cameră decizională 28.09.2015 Raport 20.10.2015 INITIATORI: 27 deputati senatori,
deputati - PSD:
senatori - PSD:
senatori - PNL:
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Justitiei
3. PLx 680/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- Flori Radoi
Cameră decizională 19.10.2015 Raport 3.11.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
4. PLx 686/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Raport preliminar pentru Comisia pentru Administratie 3.11.2015 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene
5. PLx 689/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal
- Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Raport 3.11.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
6. PLx 700/2015 Propunere legislativă privind abrogarea art.(8), alin.(1), litera b din Ordonanța Guvernului nr.75/2001
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Raport 11.11.2015 INITIATORI: 1 deputat
- neafiliați: Comșa Cornel-George
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
7. PLx 690/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin (1) din Legea nr.253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontarea operațiunilor cu instrumente financiare
- Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Raport 3.11.2015 INVITATI: Banca Nationala a Romaniei
8. PLx 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Raport Preliminar pentru Comisia Juridica 11.11.2015 INITIATORI: 7 deputati senatori,
senatori - PSD: Arcaș Viorel, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Isăilă Marius Ovidiu, Popa Constantin
senatori - PNL: Bălu Marius, Miron Vasilica Steliana, Oprea Mario-Ovidiu INVITATI: Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor Publice
9. PLx 704/2015 Propunere legislativă privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor
- Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Raport comun cu Comisia pentru Industrii 11.11.2015 INITIATORI: 15 deputați,
- PNL: Cocei Erland, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Dascălu Constantin, Doboș Anton, Donțu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, Hărău Eleonora-Carmen, Horga Vasile, Ialomițianu Gheorghe, Mihai Aurelian, Motreanu Dan-Ștefan, Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Oros Nechita-Adrian, Paul Maria-Andreea, Tămâian Ioan INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
10. PLx 706/2015 Propunere legislativă privind Fondul pentru Viitorul României
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Raport 11.11.2015 INITIATORI: 1 deputat
- neafiliați: Diaconu Mihai-Bogdan
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei
11. PLx 715/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2010
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 26.10.2015 Raport 12.11.2015 INVITATI: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finantelor Publice
12. PLx 755/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
- Vali Popa
Cameră decizională 28.10.2015 Raport 24.11.2015 INITIATORI: 1 deputat
- ND: Ciuhodaru Tudor
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
13. PLx 757/2015 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 28.10.2015 Raport 24.11.2015 INITIATORI: 1 senator
- PSD: Vasiliev Marian
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
14. PLx 759/2015 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
- Flori Radoi
Cameră decizională 28.10.2015 Raport 24.11.2015 INITIATORI: 12 deputati senatori,
deputati - neafiliați: Cernea Remus-Florinel, Movilă Petru, Negruț Clement, Popescu Florin Aurelian, Stoica Mihaela, Tomac Eugen
deputati - PSD: Moldovan Carmen Ileana, Vreme Valerian
deputati - Minoritati: Gvozdenovici Slavomir, Manolescu Oana, Vainer Aurel
deputati - ALDE: Ciucă Liviu-Bogdan INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
15. COM(2015)468 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital - Raportor: Deputat Andreea Maria Paul Examinare Fond 20.11.2015 INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
16. COM(2015)472 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor norme comune privind securitizarea ?i de creare a unui cadru european pentru o securitizare simplă, transparentă ?i standardizată ?i de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, precum ?i a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 ?i (UE) nr. 648/2012 - Raportor: Deputat Florin Gheorghe Examinare Fond si Subsidiaritate 13.11.2015 INVITATI: Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara
17. COM(2015)473 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit ?i firmele de investiții - Raportor: Deputat Florin Gheorghe Examinare Fond 13.11.2016 INVITATI: Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara
18. PLx 693/2015 Proiect de Lege pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Sechestrate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Vali Popa
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Juridică 22.10.2015 INVITATI: Ministerul Justitiei
19. PLx 685/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 27.10.2015 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministrul Delegat pentru Dialog Social
20. PLx 697/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 29.10.2015 INITIATORI: 33 deputati senatori,
senatori - PSD: INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Autoritatea de Supraveghere Financiara
21. PLx 753/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
- Vali Popa
Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 10.11.2015 INITIATORI: 4 deputati senatori,
deputati - neafiliați: Gurzău Adrian, Movilă Petru, Negruț Clement, Tomac Eugen
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
22. PLx 756/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei 3b din Legea 63/2011 - privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învațământ, precum și pentru modificarea și completarea Art.4 din Anexa I din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și a Anexei II, Cap.I, pct 6 din Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Vali Popa
Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 10.11.2015 INITIATORI: 26 deputati senatori,
deputati - PSD: Birchall Ana, Dobre Mircea-Titus
deputati - ALDE: Cupă Ion, Negruț Cornelia
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
23. PLx 732/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 9.11.2015 INITIATORI: 39 deputati senatori,
deputati - neafiliați:
deputati - PSD:
deputati - PNL:
deputati - ND:
deputati - UDMR:
deputati - Minoritati:
senatori - PSD:
senatori - PNL: INVITATI: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
24. PLx 640/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul național de investiții
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2015 Aviz pentru Com. Industrii 13.10.2015 INVITATI: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice
25. PLx 739/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziției de actioner al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri are calitatea de instituție publică implicată
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Economică 4.11.2015 INVITATI: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice
26. PLx 741/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Muncă 4.11.2015 INVITATI: Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, Consiliul Concurentei, Ministerul Finantelor Publice
27. PLx 641/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2015 Aviz pentru 13.10.2015 INVITATI: Ministerul Transporturilor

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 4 decembrie 2021, 4:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro