Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 600/2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 24.11.2015 19.10.2015 Raport 5.11.2015 INITIATORI; 1 deputat
- PSD: Gheorghe Florin INVITATI: Autoritatea de Supraveghere Financiara
2. PLx 686/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Raport comun cu Comisia pentru Administratie 3.11.2015 S-a primit raport preliminar de adoptare cu un amendament admis de la Comisia pentru Administratie INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene
3. PLx 795/2015 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernului României și Guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Dubai, la 4 mai 2015
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 11.02.2016 9.11.2015 Raport 19.11.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 723/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 26.10.2015 Raport 19.11.2015 INITIATORI: 3 deputați,
- PSD: Arsene Ionel, Marcoci Vlad, Munteanu Ioan
INVITATI: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
5. PLx 452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 10.06.2015 Raport preliminar pentru Comisia Transporturi 23.06.2015 INVITATI: Administratia Fondului de Mediu
6. PLx 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Raport preliminar pentru Comisia Juridica 11.11.2015 INITIATORI: 7 deputati senatori, din care:
senatori - PSD: Arcaș Viorel, Bota Marius Sorin-Ovidiu, Isăilă Marius Ovidiu, Popa Constantin
senatori - PNL: Bălu Marius, Miron Vasilica Steliana, Oprea Mario-Ovidiu INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Justitiei
7. PLx 740/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 28.10.2015 Raport 12.11.2015 INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
8. COM(2015)600 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ?I BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ privind măsurile care trebuie întreprinse în vederea finalizării Uniunii economice ?i monetare - Vali Popa Examinare Fond 20.11.2015 INVITATI: Ministerul Fondurilor Europene, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice
9. COM(2015)601 Recomandare de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind instituirea de consilii naționale de competitivitate în cadrul zonei euro - Flori Radoi Examinare Fond 20.11.2015 INVITATI: Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice
10. PLx 598/2015 Propunere legislativă privind industria națională de apărare
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 24.11.2015 19.10.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Apărare 27.10.2015 INITIATORI: 3 deputati senatori,
deputati - PSD: Mocioalcă Ion, Niță Constantin
senatori - PSD: Corlățean Titus INVITATI: Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Finantelor Publice
11. PLx 707/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- Flori Radoi
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 29.10.2015 INITIATORI: 2 deputați,
- PNL: Ardeleanu Sanda-Maria, Turcan Raluca
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finantelor Publice
12. PLx 666/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 23.10.2015 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
13. PLx 698/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 29.10.2015 INITIATORI: 24 deputati senatori,
deputati - UDMR:
senatori - PSD:
senatori - PNL:
senatori - UDMR: INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
14. PLx 728/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/2015 pentru modificarea art.37 alin.(3) lit.e) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, precum și pentru abrogarea art.11 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
- Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 5.11.2015 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
15. PLx 731/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 9.11.2015 INITIATORI: 69 deputati senatori,
deputati - neafiliați:
deputati - PSD: Dumitru Ioana-Jenica, Gheorghe Florin, Hulea Ioan,Niculae Aurel
senatori - PSD:
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
16. PLx 751/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 10.11.2015 INITIATORI: 2 deputați,
- PNL: Boghicevici Claudia, Roman Cristian-Constantin
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
17. PLx 674/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- Flori Radoi
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație 29.10.2015 INITIATORI: 4 deputați,
- PSD: Iancu Iulian, Marin Gheorghe, Tătaru Florin-Cristian, Traicu Rodin INVITATI: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Ministerul Finantelor Publice
18. PLx 685/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă 27.10.2015 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministrul pentru Dialog Social
19. PLx 727/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internationale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei 1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Industrii 5.11.2015 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
20. PLx 699/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.139/1995 Legea Societății Naționale de Cruce Roșie din România
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 19.10.2015 Aviz pentru Com. Sănătate 29.10.2015 INITIATORI: 69 deputati senatori,
senatori - neafiliați:
senatori - PSD:
senatori - PNL:
senatori - UDMR:
senatori - PLC: INVITATI: Ministerul Sanatatii
21. PLx 725/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2015 pentru modificarea alin.(6) al art.9 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
- Floi Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Juridică 5.11.2015 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice
22. PLx 726/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internationale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile international interguvernamentale la care România este parte
- Flori Radoi
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Juridică 5.11.2015 INVITATI: Ministerul Justitiei
23. PLx 730/2015 Proiect de Lege privind sprijinul acordat copiilor și tinerilor din mediul rural pentru continuarea studiilor liceale și profesionale
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 26.10.2015 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ 9.11.2015 INITIATORI: 17 deputati senatori,
deputati - neafiliați:
deputati - PSD: Niță Emil
deputati - PNL:
deputati - ND: INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale
24. PLx 746/2015 Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției pentru agricultură, studii pedologice, agrochimice și consultanță agricolă
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 28.10.2015 Aviz pentru Com. Agricultură 10.11.2015 INITIATORI: 2 deputați,
- PSD: Neacșu Marian, Nicolicea Eugen
INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
25. PLx 641/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 7.10.2015 Aviz pentru 13.10.2015 INVITATI: Ministerul Transporturilor

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 16:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro