Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului

consultați: Ordinea de zi
sala: 4113 etaj 4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 663/2015 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali Prima Cameră TAC: 22.12.2015 9.11.2015 Raport 19.11.2015
2. PLx 772/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local Cameră decizională 2.11.2015 Raport 26.11.2015
3. PLx 760/2015 Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învățământului preuniversitar Prima Cameră TAC: 4.02.2016 23.11.2015 Raport 14.12.2015
4. PLx 775/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.36 alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale Prima Cameră TAC: 8.02.2016 25.11.2015 Raport 16.12.2015
5. PLx 776/2015 Propunere legislativă pentru respectarea utilizării limbii române ca limbă oficială a statului român Prima Cameră TAC: 8.02.2016 25.11.2015 Raport 16.12.2015
6. PLx 819/2015 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelulul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative Prima Cameră TAC: 3.02.2016 23.11.2015 Raport 3.12.2015
7. PLx 674/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 Cameră decizională 19.10.2015 Raport 11.11.2015
8. PLx 716/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2015 pentru modificarea și completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative Cameră decizională 26.10.2015 Raport 12.11.2015
9. PLx 769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului Cameră decizională 2.11.2015 Raport 26.11.2015
10. PLx 761/2015 Proiect de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase Cameră decizională 2.11.2015 Raport 12.11.2015
11. PLx 99/2015 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol Cameră decizională 2.03.2015 Raport 11.03.2015
12. PLx 144/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 25.02.2015 Raport 11.03.2015
13. PLx 238/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate Cameră decizională 28.04.2014 Raport 29.05.2014
14. PLx 442/2009 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.7 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 12.02.2013 Raport 4.03.2013

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 26 februarie 2020, 19:06
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro