Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 30/2017 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completrea Legii nr.297/2004 privind piața de capital
- Vali Popa
Cameră decizională 1.02.2017 Raport 16.02.2017 INVITA?I: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finan?elor Publice
2. PLx 58/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2016 pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei și consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament și abordarea nevoilor grupurilor de populație cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018 , implementat de Fundația Romanian Angel Appeal
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.02.2017 Raport preliminar pt Com pt sanatate 23.02.2017 INVITA?I: Ministerul Sănătă?ii
3. PLx 516/2016 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Cristina Dicu
Cameră decizională 7.11.2016 Raport 17.11.2016 INI?IATORI: 2 senatori, din care:
- PSD: Andronescu Ecaterina, Frătean Petru Alexandru INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
4. PLx 420/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Vali Popa
Cameră decizională 10.10.2016 Raport 20.10.2016 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
5. PLx 459/2016 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal)
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 17.10.2016 Raport 27.10.2016 INI?IATORI: 27 deputati senatori, din care:
senatori - PNL: Barbu Tudor, Câmpeanu Mariana, Cotescu Marin-Adrănel, Cristina Ioan, Dobra Dorin-Mircea, Dobrițoiu Corneliu, Flutur Gheorghe, Ghilea Găvrilă, Grigoraș Viorel, Hașotti Puiu, Ichim Paul, Luchian Ion, Mihai Cristian Dănuț, Motoc Octavian, Neagu Nicolae, Neculoiu Marius, Nicoară Marius Petre, Oprea Dumitru, Pașca Liviu Titus, Pașcan Emil-Marius, Pereș Alexandru, Popa Mihaela, Tătaru Nelu, Tudor Doina-Anca, Țapu Nazare Eugen
senatori - PLC: Chiru Gigi Christian, Păran Dorin INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
6. PLx 504/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
- Vali Popa
Cameră decizională 7.11.2016 Raport preliminat pt Com. juridică 15.11.2016 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
7. PLx 810/2015 Proiect de Lege privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 15.06.2016 Raport de reexaminare la solicitarea Presedintelui Romaniei 28.06.2016 INVITA?I: Banca Na?ională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finan?elor Publice
8. PLx 422/2016 Proiect de Lege privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- Vali Popa
Cameră decizională 10.10.2016 Raport 18.10.2016 INVITA?I: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Finan?elor Publice
9. PLx 74/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- Vali Popa
Cameră decizională 4.03.2013 Raport preliminat pt Com. pt industrii 26.03.2013 INVITA?I: Ministerul Finan?elor Publice
10. PLx 361/2016 Propunere legislativă pentru taxarea poluării produsă de autovehiculele utilizate în România
- Cristina Dicu
Cameră decizională 20.09.2016 Raport peliminar pt Com pt transporturi juridica 6.10.2016 INI?IATORI: 1 deputat
- UNPR: Gheorghe Florin INVITA?I: Ministerul Mediului
11. PLx 313/2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.11.2016 Raport peliminar pt Com pt transporturi juridica 21.11.2016 INI?IATORI: 7 senatori, din care:
- PSD: Duruț Aurel, Iliescu Lucian, Silistru Doina
- PLC: Păunescu Teiu
- UNPR: Iovescu Ioan, Isăilă Marius Ovidiu, Vochițoiu Haralambie INVITA?I: Ministerul Mediului
12. PLx 201/2016 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Cristina Dicu
Cameră decizională 26.04.2016 Raport peliminar pt Com pt transporturi juridica 19.05.2016 INI?IATORI: 40 deputati senatori, din care:
deputati - neafiliați: Cioată Cezar, Movilă Petru, Petrescu Petre
deputati - PSD: Adăscăliței Constantin, Diaconu Adrian-Nicolae, Fonta Nuțu, Gheorghe Florin, Gliga Vasile Ghiorghe, Iacoban Sorin-Avram, Mihăilă Ioan, Mocanu Adrian, Petrea Dorin Silviu, Șova Lucian
deputati - PNL: Bode Lucian Nicolae, Costin Gheorghe, Dascălu Constantin, Gunia Dragoș-Ionel, Iane Daniel, Nicolae Alexandri, Pistru-Popa Eusebiu-Manea, Secară Florin Mihail, Simedru Dan Coriolan, Tararache Mihai, Udriște Gheorghe, Zamfir Daniel-Cătălin
deputati - UDMR: Antal István, Bónis István, Cseke Attila-Zoltán, Fejér László-?d?n, Kelemen Atilla-Béla-László, Kereskényi Gábor, Máté András-Levente, Moldovan Iosif, Molnar Zsolt, Seres Dénes
deputati - Minoritati: Ghera Giureci-Slobodan
deputati - ALDE: Galan Constantin
INVITA?I: Ministerul Mediului
13. PLx 306/2015 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.37 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Cristina Dicu
Cameră decizională 23.03.2015 Raport preliminar pt Com pt transporturi 9.04.2015 INI?IATORI: 28 deputati senatori, din care:
deputati - PNL: Andronache Gabriel, Băișanu Ștefan-Alexandru, Berci Vasile, Budurescu Daniel-Stamate, Buican Cristian, Cazan Mircea-Vasile, Cherecheș Florica, Chirteș Ioan-Cristian, Cocei Erland, Crăciunescu Grigore, Cupșa Ioan, Doboș Anton, Dobrinescu Traian, Dolha Mircea, Gheorghe Andrei Daniel, Grecea Maria, Hărău Eleonora-Carmen, Nicoară Romeo Florin, Nicolescu Theodor-Cătălin, Oros Nechita-Adrian, Pocora Cristina-Ancuța, Popa Octavian-Marius, Raețchi Ovidiu Alexandru, Reuer Elena-Ramona, Scarlat George, Știrbu Gigel-Sorinel, Tămâian Ioan, Zlati Radu INVITA?I: Ministerul Mediului
14. PLx 452/2015 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Cristina Dicu
Cameră decizională 10.06.2015 Raport preliminar pt Com pt transporturi 23.06.2015 INVITA?I: Ministerul Mediului
15. PLx 630/2015 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.40/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule
- Cristina Dicu
Cameră decizională 30.09.2015 Raport preliminar pt Com pt transporturi 20.10.2015 INVITA?I: Ministerul Mediului
16. PLx 11/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
- Radu Ciuperceanu
Prima Cameră TAC: 14.03.2017 1.02.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 8.02.2017 INVITA?I: Ministerul Educa?iei Na?ionale
17. PLx 12/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 14.03.2017 8.02.2017 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ INVITA?I: Ministerul
Educa?iei Na?ionale, Ministerul
Muncii ?i Justi?iei Sociale,
Ministerul Sănătă?ii, Ministerul
Finan?elor Publice
18. PLx 26/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România-S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Juridică si Com. pt transporturi 9.02.2017 INVITA?I: Ministerul Transporturilor, Ministerul Finan?elor Publice
19. PLx 28/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației și sportului nr.69/2000
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 1.02.2017 Aviz pentru Com. Învățământ 9.02.2017 INVITA?I: Ministerul Tineretului ?i Sportului

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 21 ianuarie 2022, 6:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro