Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 511/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 7.11.2016 Raport preliminar pentru Comisia Juridica 15.11.2016 INVITATI: Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Asociatia Romana a Bancilor, Consiliul Patronatelor Bancare
2. PLx 694/2015 Proiect de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate
- Alexandra Nstor
Cameră decizională 3.10.2017 Raport preliminar suplimentar Retrimitere Plen 23.10.2017 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei
3. PLx 299/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Cristina Dicu
Cameră decizională 25.09.2017 Raport 19.10.2017 INITIATORI: 25 deputati senatori
deputati - PNL: Huțucă Bogdan- Iulian,Neagu Nicolae
INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Cristina Dicu
Cameră decizională 25.09.2017 Raport 19.10.2017 INITIATORI: 12 deputati senatori
deputati - PNL: Heiuș Lucian-Ovidiu, Huțucă Bogdan-Iulian, Neagu Nicolae, Vîlceanu Dan INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 311/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule
- Cristina Dicu
Cameră decizională 3.10.2017 Raport preliminar pentru Comisia pentru Transporturi si Comisia Juridica 19.10.2017 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Mediului
6. PLx 289/2017 Proiect de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016
- Flori Radoi
Cameră decizională 18.09.2017 Raport 10.10.2017 INITIATORI: Senator- Gheorghe Zamfir INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
7. PLx 326/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2017 privind acțiunile de despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr.21/1996
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 10.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 23.10.2017 INVITATI: Consiliul Concurentei, Ministerul Economiei
8. PLx 327/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2017 pentru mofificarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România
- Radu Ciuperceanu
Cameră decizională 10.10.2017 Aviz pentru Com. Industrii si Comisia pentru Transporturi 23.10.2017 INVITATI: Ministerul Transporturilor
9. PLx 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- Flori Radoi
Prima Cameră TAC: 13.11.2017 26.06.2017 Aviz pentru Com. Apărare 6.09.2017 INITIATORI: Senator- Viorel Salan INVITATI: Ministerul Afacerlor Interne, Ministerul Finantelor Publice
10. PLx 315/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 3.10.2017 Aviz pentru Com. Agricultură 13.10.2017 INITIATORI: 7 deputați,
- PSD: Ilișanu Claudiu-Augustin, Munteanu Ioan, Petrea Gabriel, Rotaru Alexandru, Șerban Ciprian-Constantin
- ALDE: Calotă Florică Ică, Cucșa Marian-Gheorghe INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
11. COM(2017)295 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR - Lansarea Fondului european de apărare - Vali Popa Examinare Fond Document Nelegislativ INVITATI: Ministerul Aparari Nationale, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
12. COM(2017)358 DOCUMENT DE REFLEC?IE PRIVIND VIITORUL FINAN?ELOR UE - Cristina Dicu Examinare Fond Document Nelegislativ INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
13. COM(2017)343   Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP) - Flori Radoi Examnare Fond Subsidiaritate Document legislativ INVITATI: Ministerul Afacerilor Externe, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 4:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro