Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, corp B4, nivel PM
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 365/2017 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
Cameră decizională 20.12.2017 Raport 13.02.2018 Invitați: MMJS
2. PLx 400/2017 Proiect de Lege privind reglementarea activității de telemuncă
Cameră decizională 21.12.2017 Raport Invitați: MMJS
3. PLx 593/2017 Propunere legislativă pentru completarea Anexei nr.1 la Legea nr.250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cameră decizională 18.12.2017 Raport 13.02.2018 Invitați: MMJS, MFP
4. PLx 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunității maghiare din România
Cameră decizională 20.11.2017 Aviz pentru Com. Drepturile omului 4.12.2017 Invitați: MCIN, MMJS
5. PLx 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia
Cameră decizională 18.12.2017 Aviz pentru Com. Agricultură 28.12.2017 Invitați: MADR
6. PLx 591/2017 Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană și sporirea natalității
Cameră decizională 18.12.2017 Aviz pentru Com. Buget și Com. Sănătate 1.02.2018 Invitați: MS, MFP
7. PLx 600/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică -S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică " prin transformare
Cameră decizională Aviz pentru Com. Învățământ și Com. Politică economică 1.02.2018 Invitați: MEN
8. COM (2017) 673 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN ?I COMITETUL REGIUNILOR - Consolidarea identității europene prin educație ?i cultură - Contribuția Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Göteborg Examinare fond 08.02.2018 Invitați: MAE, MEN, MCIN
9. COM (2017) 678 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ?I COMITETUL ECONOMIC ?I SOCIAL EUROPEAN - Planul de acțiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei ?i bărbați Examinare fond 08.02.2018 Invitați: MAE, MMJS, ANES

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 2:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro