Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, corp B4, nivel PM
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 127/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2017 privind înființarea Centrului Cultural "Sala Palatului" și pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcționarea acestuia
Cameră decizională 19.03.2018 Aviz pentru Com. Administrație Com. Cultură 28.03.2018 Invitați: MCIN
2. PLx 131/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cameră decizională 19.03.2018 Aviz pentru Com. Administrație 28.03.2018 Invitați: SGG, MMJS
3. PLx 136/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
Cameră decizională 19.03.2018 Aviz pentru Com. Buget Com. Administrație 29.03.2018 Invitați: MDRAP, MFP
4. COM (2017) 797 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența ?i previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană Examinare fond 04.04.2018 Invitați: MAE, MMJS
5. COM (2018) 23 Propunere de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii ?i a dimensiunii europene a predării Examinare fond 04.04.2018 Invitați: MAE, MMJS, MEN
6. COM (2018) 24 Propunere de Recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții Examinare fond 04.04.2018 Invitați: MAE, MEN, MMJS

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 0:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro