Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, corp B4, nivel PM
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 12/2017 Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății
Prima Cameră 12.03.2018 Raport comun 30.03.2018 Invitați: MEN, MMJS
2. PLx 30/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Prima Cameră TAC: 5.06.2018 19.03.2018 Raport 11.04.2018 Invitați: Consiliul de Monitorizare a Implementării Conven?iei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilită?i
3. PLx 584/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
Cameră decizională 18.12.2017 Raport 6.02.2018 Invitați: MMJS, MFP
4. PLx 102/2018 Proiect de Lege privind integrarea în muncă, în cadrul instituțiilor publice de la nivel local, a tinerilor dezavantajați
Cameră decizională 12.03.2018 Raport 22.03.2018 Invitați: MDRAP, MMJS
5. PLx 120/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2017 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităților la transport pentru anumite categorii de persoane
Cameră decizională 14.03.2018 Raport 3.04.2018 Invitați: MT, MMJS
6. PLx 138/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare
Cameră decizională 26.03.2018 Raport 17.04.2018 Invitați: MMJS, MFP, MS
7. PLx 88/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Prima Cameră TAC: 26.06.2018 10.04.2018 Aviz pentru Com. Administrație Com. Juridică 18.04.2018 Invitați: MDRAP, MMJS
8. PLx 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 4.04.2018 Aviz pentru Com. Sănătate 19.04.2018 Invitați: MS, CNAS
9. PLx 176/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.16 din Legea nr.282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
Cameră decizională 4.04.2018 Aviz pentru Com. Sănătate 19.04.2018 Invitați: MS
10. PLx 181/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Prima Cameră TAC: 14.06.2018 10.04.2018 Aviz pentru Com. Juridică 13.04.2018 Invitați: ANSPDCP

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 13 decembrie 2019, 17:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro