Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, et.PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 423/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Cameră decizională 3.09.2018 Raport comun 10.09.2018 Invitați: MAI, MMJS
2. PLx 425/2018 Proiect de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene
Cameră decizională 3.09.2018 Raport 20.09.2018 Invitați: MMJS, MFP
3. PLx 428/2018 Proiect de Lege pentru completarea art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 3.09.2018 Raport 20.09.2018 Invitați: MMJS, MAI, MAN
4. PLx 440/2018 Propunere legislativă privind completarea și modificarea art.10 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Cameră decizională 3.09.2018 Raport 25.09.2018 Invitați: MMJS
5. PLx 442/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Art. II lit. e) din Legea nr. 274/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
Cameră decizională 3.09.2018 Raport 25.09.2018 Invitați: MMJS
6. PLx 444/2018 Propunere legislativă privind completarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Cameră decizională 3.09.2018 Raport 25.09.2018 Invitați: MMJS, MFP
7. PLx 455/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2018 privind desființarea Autorității Metropolitane de Transport București din subordinea Ministerului Transporturilor
Cameră decizională 11.09.2018 Aviz pentru Com. Administrație și Com. Transporturi 19.09.2018 Invitați: MDRAP, MT

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 13:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro