Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 543/2018 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătățirea managementulu riscului de dezastre) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 1 august 2018
- Cristina Dicu
Prima Cameră TAC: 19.12.2018 17.10.2018 Raport 31.10.2018 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Mnisterul Afacerilor Interne
2. PLx 82/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- Vali Popa
Cameră decizională 29.03.2016 Raport preliminar pentru Comisia pentru muncă, Comisia pentru apărare OUG 57/2015 a fost abrogata prin Legea salarizării unitare
3. PLx 509/2016 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale
- Vali Popa
Cameră decizională 7.11.2016 Raport preliminar cu Comisia pentru muncă, Comisia juridică 15.11.2016 OUG 43/2016 a fost abrogata prin Legea salarizării unitare
4. PLx 345/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 3.10.2017 Raport comun cu Comisia juridică 23.10.2017 S-a primit raport preliminar de respingere de la Comisia juridică. În conformitate cu Deciziile Curtii Constitutionale nr.308/2012 și 619/2016, când o lege este declarată neconstituționala în ansamblul său înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ.
5. PLx 228/2016 Propunere legislativă privind unele măsuri referitoare la plățile beneficiarilor Sit Natura 2000
- Cristina Dicu
Cameră decizională 6.03.2017 Raport preliminar pentru Comisia pentru agricultură 23.03.2017 S-a primit raport preliminar de respingere de la Comisia juridică. În conformitate cu Deciziile Curtii Constitutionale nr.308/2012 și 619/2016, când o lege este declarată neconstituționala în ansamblul său înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ.
6. PLx 59/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 26.02.2018 Raport comun cu Comisia pentru sănătate 20.03.2018 S-a primit raport preliminar de respingere de la Comisia pentru sănătate. INITIATORI: senator PSD Eugen Teodorovici INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Sănătatii
7. PLx 99/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 12.03.2018 Raport comun cu Comisia pentru sănătate 22.03.2018 S-a primit raport preliminar de adoptare în forma Senatului de la Comisia pentru sănătate. INVITATI: Ministerul Sănătatii
8. PLx 9/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.7 și modificarea art.460 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Cristina Dicu
Cameră decizională 1.02.2018 Raport 22.02.2018 INITIATORI:2 deputați PNL Răcuci Claudiu-Vasile, Vîlceanu Dan INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
9. PLx 299/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Cristina Dicu
Cameră decizională 7.05.2018 Raport 29.05.2018 INITIATORI: 24 deputa?i si senatori USR INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
10. PLx 452/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2018 pentru stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Regiei Autonome ''Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 11.09.2018 Aviz pentru Com. Administrație Com. Juridică 19.09.2018 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice
11. PLx 454/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2018 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de România prin aderarea la Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigației aeriene și la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum și a unor obligații care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigație aeriană
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 11.09.2018 Aviz pentru 19.09.2018 INVITATI: Ministerul Transporturilor, Ministerul Finantelor Publice
12. PLx 504/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 8.10.2018 Aviz pentru Com. Sănătate 17.10.2018 INVITATI: Ministerul Sănătății
13. PLx 505/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 8.10.2018 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică Com. Apărare 17.10.2018 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice
14. PLx 515/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 10.10.2018 Aviz pentru Com. Muncă Com. Apărare 22.10.2018 INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice
15. PLx 516/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2018 pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 10.10.2018 Aviz pentru Com. Sănătate 22.10.2018 INVITATI: Ministerul Sănătății
16. PLx 518/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 10.10.2018 Aviz pentru Com. Muncă 22.10.2018 INVITATI: Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor Publice

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 14:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro