Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, et.PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 37/2017 Proiect de Lege privind statutul personalului feroviar
Cameră decizională 1.02.2017 Raport comun 23.02.2017 Invitați: MMJS, MT, MFP
2. PLx 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 22.05.2018 Raport comun 14.06.2018 Invitați: MAI, MMJS
3. PLx 494/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Cameră decizională 3.10.2018 Raport comun 24.10.2018 Invitați: MAI, MMJS
4. PLx 567/2018 Proiect de Lege privind înființarea Consiliului național pentru dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
Cameră decizională 22.10.2018 Raport comun 8.11.2018 Invitați: SGG, MDRAP, MMJS
5. PLx 626/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Cameră decizională 24.10.2018 Raport comun 14.11.2018 Invitați: MMJS, MJ
6. PLx 630/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Cameră decizională 24.10.2018 Raport 22.11.2018 Invitați: MMJS
7. PLx 656/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici în anul 2018
Cameră decizională 31.10.2018 Raport comun 15.11.2018 Invitați: MDRAP, MMJS
8. PLx 661/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
Cameră decizională 31.10.2018 Raport 22.11.2018 Invitați: MMJS, MFP
9. PLx 654/2018 Proiect de Lege privind fondul de compensare a investitorilor
Cameră decizională 31.10.2018 Aviz pentru Com. Economică și Com. Buget 8.11.2018 Invitați: MFP
10. PLx 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
Cameră decizională 31.10.2018 Aviz pentru Com. Sănătate 12.11.2018 Invitați: MS
11. PLx 662/2018 Propunere legislativă privind parteneriatul civil
Cameră decizională 31.10.2018 Aviz pentru Com. Juridică 14.11.2018 Invitați: MJ
12. PLx 663/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.60 și art.154 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Cameră decizională 31.10.2018 Aviz pentru Com. Buget 14.11.2018 Invitați: MFP
13. PLx 666/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
Cameră decizională 31.10.2018 Aviz pentru Com. Buget 14.11.2018 Invitați: MFP

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 0:14
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro