Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 199/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea conținutului anexei la Ordonanța Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
- Vali Popa
Cameră decizională 15.05.2017 Raport comun cu Comisia pt industrii 30.05.2017 S-a primit raport preliminar de adoptare cu amendamente din partea Comisiei pt industrii INVITATI: Ministerul Energiei, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei
2. PLx 721/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative
- Cristina Dicu
Cameră decizională 28.11.2018 Raport preliminar pentru Comisia juridică 12.12.2018 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Justi?iei, Autoritatea de Supraveghere Financiară
3. PLx 474/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEȘTE ÎN TINE"
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 19.09.2018 Raport comun cu Comisia pentru politică economică 4.10.2018 S-a primit raport preliminar de adoptare cu amendamente din partea Comisiei economice INVITATI: Comisia Nationala de Strategie si Prognoza
4. PLx 740/2018 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 12.12.2018 Raport 18.12.2018 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
5. PLx 741/2018 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
- Vali Popa
Cameră decizională 12.12.2018 Raport 18.12.2018 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice
6. PLx 634/2018 Propunere legislativă pentru modifcarea și completarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat din România
- Vali Popa
Cameră decizională 24.10.2018 Aviz pentru Com. Muncă 8.11.2018 INITIATOR: deputat
- ALDE: Băișanu Ștefan-Alexandru INVITATI: Ministerul Muncii
7. PLx 664/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
- Vali Popa
Cameră decizională 31.10.2018 Aviz pentru Com. Muncă 14.11.2018 INITIATOR: 41 deputati si senatori USR, din care Chichirău Cosette-Paula, Năsui Claudiu-Iulius-Gavril INVITATI: Ministerul Muncii
8. PLx 546/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 17.10.2018 Aviz pentru Com. Agricultură 25.10.2018 INVITATI: Ministerul Dezvoltării, Ministerul Agriculturii
9. PLx 735/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene
- Alexandra Nistor
Cameră decizională 5.12.2018 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Învățământ 10.12.2018 INVITATI: Ministerul Agriculturii, Ministerul Dezvoltării
10. PLx 608/2018 Propunere legislativă privind modificarea și completarea prevederilor art.38 alin.3 din LEGEA-CADRU Nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Cristina Dicu
Cameră decizională 22.10.2018 Aviz pentru Com. Muncă 1.11.2018 INITIATOR: deputat
- ALDE: Băișanu Ștefan-Alexandru INVITATI: Ministerul Muncii
11. PLx 641/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 din 12/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată
- Cristina Dicu
Cameră decizională 29.10.2018 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică Com. Apărare 8.11.2018 INITIATORI: 2 senatori, din care: - PSD: Diaconu Adrian-Nicolae
- ALDE: Bădulescu Dorin-Valeriu
INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne
12. PLx 650/2018 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- Cristina Dicu
Cameră decizională 29.10.2018 Aviz pentru Com. Muncă 14.11.2018 INITIATORI: 3 deputati senatori, din care:
deputati - PSD: Weber Mihai
deputati - ALDE: Surgent Marius-Gheorghe
senatori - PSD: Nicolae Șerban
INVITATI: Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice
13. PLx 694/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2018 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
- Cristina Dicu
Cameră decizională 14.11.2018 Aviz pentru Com. Apărare 23.11.2018 INVITATI: Ministerul Apărării, Ministerul Finantelor Publice
14. PLx 726/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
- Cristina Dicu
Cameră decizională 28.11.2018 Aviz pentru 6.12.2018 INITIATOR: senator
- UDMR: Tánczos Barna INVITATI: Ministerul Transporturilor
15. PLx 724/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 și pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Oronanța de urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- Vali Popa
Cameră decizională 28.11.2018 Aviz pentru Com. Muncă 6.12.2018 INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 25 ianuarie 2022, 19:25
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro