Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 542/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Cristina Dicu
Cameră decizională 28.10.2019 Raport preliminar pentru Comisia pentru Cultura 26.11.2019 INVITAȚI: Ministerul Culturii, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
2. PLx 222/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.16/2019 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
Iulia Cazan
Cameră decizională 10.04.2019 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 17.04.2019 INVITAȚI: Agenția Națională pentru Achiziții Publice
3. PLx 330/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2019 pentru modificarea Legii nr.556/2004 înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989
Iulia Cazan
Cameră decizională 3.07.2019 Aviz pentru Com. Cultură Com. Revoluționari 6.09.2019 INVITAȚI: Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989
4. PLx 346/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităților de evaluare necesare pentru aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și pentru autorizarea produselor biocide
- Beatrice Cojocaru
Cameră decizională 10.09.2019 Aviz pentru Com. Sănătate 18.09.2019 INVITAȚI: Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
5. PLx 392/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
- Ionuț Brad
Cameră decizională 23.09.2019 Aviz pentru Com. Agricultură 1.10.2019 INVITAȚI: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
6. PLx 403/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
Iulia Cazan
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Apărare Com. Tehnologia informației 9.10.2019 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Interne
7. PLx 408/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- Beatrice Cojocaru
Cameră decizională 1.10.2019 Aviz pentru Com. pt. Mediu 9.10.2019 INVITAȚI: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
8. PLx 423/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
- Ionuț Brad
Cameră decizională 8.10.2019 Aviz pentru Com. pt. Transporturi și Infrastructură 14.10.2019 INVITAȚI: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comuncațiilor
9. PLx 426/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
- Ionuț Brad
Cameră decizională 8.10.2019 Aviz pentru Com. Juridică Com. Tehnologia informației 15.10.2019 INVITAȚI: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
10. PLx 427/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- Ionuț Brad
Cameră decizională 8.10.2019 Aviz pentru Com. Muncă Com. Învățământ 15.10.2019 INVITAȚI: Agenția Națională Anti- Doping, Laboratorul de control doping
11. PLx 473/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.117/2017 privind înființarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
- Beatrice Cojocaru
Cameră decizională 21.10.2019 Aviz pentru Com. Cultură 29.10.2019 INVITAȚI: Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului
12. PLx 520/2019 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 septembrie ca "Ziua națională a antreprenorului român"
Beatrice Cojocaru
Cameră decizională 28.10.2019 Aviz pentru Com. Industrii 11.11.2019 INIȚIATORI: 34 senatori neafiliați, PSD, ALDE INVITAȚI: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
13. PLx 545/2019 Proiectul Legii Privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Iulia Cazan
Cameră decizională 28.10.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Apărare 12.11.2019 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Interne
14. PLx 486/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri privind protejarea acestora
- Iulia Cazan
Cameră decizională 21.10.2019 Aviz pentru Com. Administrație Com. Cultură 30.10.2019 INIȚIATORI: 32 deputați și senatori PSD INVITAȚI: Ministerul Culturii

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 24 ianuarie 2022, 17:02
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro