Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare

consultați: Ordinea de zi
sala: 28
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 113/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/2008 pentru completarea art.5 din Ordonanța Guvernului nr.39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Buget 5.03.2009 Invitati:
Min. Finantelor Publice
Min. Economiei
Banca Națională a Romaniei
2. PLx 120/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.149/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Buget 5.03.2009 Invitati:
Min. Finantelor Publice
Min. Economiei
Min. Dezvoltării
3. PLx 123/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE Cameră decizională 18.02.2009 Aviz pentru Com. Buget 5.03.2009 Invitati:
Min. Finantelor Publice
Min Economiei
Min. Dezvoltarii
Min. Muncii
4. PLx 42/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
Cameră decizională 9.02.2009 Raport 5.03.2009 Invitati:
Min. Economiei
Aut. pt. Val. Active Stat.
Cancelaria Primului Ministru
5. PLx 500/2008 Propunere legislativă privind stimularea investițiilor
Cameră decizională 8.09.2008 Raport 4.03.2009 Invitati:
Min. Economiei
Min. pentru I.M.M.
Agenția Română pt. Investiții
Banca Națională a Romaniei
6. PLx 558/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici


Cameră decizională 4.11.2008 Raport 4.03.2009 Invitati:
Min. Economiei
Min. Muncii

7. PLx 600/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe comerciale restante aflate în administrarea unităților teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de Stat Cameră decizională 8.10.2008 Raport 4.03.2009 Invitati:
Min. Adm. si Internelor
Aut. pt. Valorif. Active. Stat.
Adm. Nat.. a Rezerve. de Stat.
Cancelaria Primului Ministru
8. PLx 601/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2008 privind actualizarea participației la capitalul social deținute de SocietateaComercială "Fondul Proprietatea"-S.A. la Societatea Națională "Nuclearelectrica"-S.A.
Cameră decizională 8.10.2008 Raport 4.03.2009 Invitati:
Min. Economiei
S.C “Fondul Proprietatea” S.A


9. PLx 603/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.85/2008 privind stimularea investițiilor
Cameră decizională 8.10.2008 Raport 4.03.2009 Invitati:
Min. Finante
Min.Economiei
Min. pentru I.M.M.
Agentia Româna pt. Investiții
10. PLx 729/2007 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente
Cameră decizională 31.10.2007 Raport 22.11.2007 Invitati:
Min. Economiei
Min. pentru I.M.M.
Min. Justiției
11. PLx 49/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2008 pentru modificarea alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova"- S.A. și "Electrica Oltenia" -S.A.
Cameră decizională 11.02.2009 Raport 10.03.2009 Studiu și dezbatere
12. PLx 53/2009 Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.163/2008 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "OLTCHIM"- S.A Râmnicu Vâlcea
Cameră decizională 11.02.2009 Raport 10.03.2009 Studiu și dezbatere
13. PLx 56/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2007 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză
Cameră decizională 11.02.2009 Raport 10.03.2009 Studiu și dezbatere
14. PLx 542/2008 Proiectul Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România
Cameră decizională 10.02.2009 Raport 11.03.2009 Studiu și dezbatere

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 27 mai 2020, 16:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro