Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare

consultați: Ordinea de zi
sala: 28
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 125/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK-S.A. - Comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci Cameră decizională 18.02.2009 Raport 17.03.2009 Invitati:
Ministerul Finanțelor Publice
CEC Bank SA
2. PLx 190/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței - Comun cu Comisia juridică, de disciplină și imunități Cameră decizională 16.03.2009 Raport 14.04.2009 Invitați:
Ministerul Justiției
Ministerul Afacerilor Externe
3. PLx 215/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2009 privind restituirea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau orice succesor legal al acesteia, către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2006, ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr.308/2008 - Comun cu Comisia pentru industrii și servicii Cameră decizională 30.03.2009 Raport 28.04.2009 Invitați:
Ministerul Economiei
Ministerul Finanțelor Publice
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
4. PLx 224/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2009 privind înființarea Agenției Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI Cameră decizională 8.04.2009 Raport 7.05.2009 Invitați:
Ministerul Economiei
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională pentru dezvoltarea zonelor miniere
5. PLx 225/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislației referitoare la achizițiile publice Cameră decizională 8.04.2009 Aviz 23.04.2009 Invitați:
Ministerul Administrației și Internelor
Ministerul Finanțelor Publice
Autoritatea Națională pentru reglementarea si monitorizarea achizițiilor publice
6. PLx 219/2009 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului Adițional între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București, la 21 octombrie 2008, la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 23 ianuarie 1998 Prima Cameră Sesizată 6.04.2009 Raport 22.04.2009 Invitați:
Ministerul Finanțelor Publice
7. PLx 175/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2008 pentru modificarea art.31 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale Cameră decizională 9.03.2009 Raport 7.04.2009 Invitați:
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
Ministerul Administrației și Internelor
8. PLx 180/2009 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici Cameră decizională 9.03.2009 Raport 7.04.2009 Invitați:
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
9. PLx 558/2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici - Retrimis la Comisie în ședința Plenului din 10 martie 2009 Cameră decizională 10.03.2009 Raport 24.03.2009 Invitați:
Ministerul Finanțelor Publice
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 27 mai 2020, 16:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro