Comisia pentru industrii și servicii

consultați: Ordinea de zi
sala: 25, etaj 2, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 109/2010 Propunere legislativă privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție energie electrică
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 29.03.2010 Raport 22.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Ministerul Justiției, Transelectrica, inițiator: dep.Doru Leșe - PD-L
2. PLx 204/2010 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2002, aprobată prin Legea nr.354/2003, privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 26.04.2010 Raport 18.05.2010 Invitați: Ministerul Apărării Naționale, inițiator: dep.Mircea Toader - PD-L
3. PLx 299/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele încheiate între sectoarele public și privat
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 12.05.2010 Aviz pentru Com. Juridică 24.05.2010 Invitați: Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
4. PLx 326/2010 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică 27.05.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor
5. PLx 332/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unități ale cantității atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică 27.05.2010 Invitați: Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Administrației și Internelor
6. PLx 344/2010 Propunere legislativă privind modificarea articolului 40 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, a articolului 4 din Ordonanța Guvernului nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., precum și modificarea articolului 30 din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- Referent responsabil: consilier Silvia Vlăsceanu
Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Administrație publică 31.05.2010 Invitați: Inspectoratul de Stat în Construcții, inițiatorii: sen.Șerban Rădulescu - PD-L, sen.Iosif Secășan - PD-L, sen.Ion Vasile - PSD, sen.Minerva Boitan - PNL, sen.Puiu Hașotti - PNL, sen.Paul Ichim - PNL, sen.Cornel Popa - PNL
7. PLx 324/2010 Proiect de Lege pentru acceptarea de către Guvernul României a amendamentelor, adoptate la 30 iunie 2007, la Bruxelles, la Convenția pentru înființarea unui Consiliu de Cooperare vamală, încheiată la 15 decembrie 1950, la Bruxelles
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Prima Cameră TAC: 3.09.2010 20.05.2010 Aviz pentru Com. Buget 27.05.2010 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională a Vămilor
8. PLx 337/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea suplimentării surselor pentru finanțarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 20.05.2010 Aviz pentru Com. Buget Invitați: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, inițiatorii: sen.Minerva Boitan - PNL, sen.Paul Ichim - PNL, sen.Șerban Rădulescu - PD-L, sen.Ion Vasile - PSD, sen.Cornel Popa - PNL, sen.Puiu Hașotti - PNL
9. PLx 629/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 14.12.2009 Raport 4.02.2010 Invitați: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, inițiatorii: sen.Iulian Bădescu - PD-L, sen.Gheorghe Bîrlea - PD-L, sen.Gheorghe David - PD-L, sen.Sorin Fodoreanu - PD-L, sen.Toader Mocanu - PD-L, sen.Gabriel Mutu - PD-L, sen.Vasile Nistor - PD-L, sen.Orest Onofrei - PD-L, sen.Ion Rușeț - PD-L, sen.Iulian Urban - PD-L
10. PLx 53/2010 Proiect de Lege privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul SUA în baza programului CCC - Legea publică nr.480/1992, precum și a altor costuri externe aferente acestei cote-părți
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 16.03.2010 Raport 8.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice
11. PLx 71/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale
- Referent responsabil: consilier Isabela Robe, consilier Viorela Gondoș
Cameră decizională 16.03.2010 Raport 8.04.2010 Invitați: Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Administrației și Internelor, inițiator: sen.Toni Greblă - PSD
12. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 aprilie 2021, 4:11
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro