Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 383/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2012 pentru modificarea art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
- Vali Popa
Cameră decizională 11.02.2013 Retrimitere 18.02.2013
2. PLx 386/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 1.10.2012 Raport 18.10.2012 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
3. PLx 464/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 12.11.2012 Raport 29.11.2012 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Justi?iei, Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
4. PLx 17/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art.5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 5.02.2013 Raport 20.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Finan?elor Publice
5. E2 - COM 750 Analiza anuală a creșterii petru 2013
- Giorgiana Ene
DIRECTIVĂ FOND 21.02.2013 INVITAȚI: Direcția de drept comunitar
6. PLx 6/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului la Forumul European al Registrelor Comer?ului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfă?urarea conferin?elor anuale ale Forumului European al Registrelor Comer?ului organizate de România precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 Aviz pentru Com.juridică 18.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Justi?iei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finan?elor Publice
7. PLx 9/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învă?ământului și cercetării, precum și în ceea ce prive?te plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătore?ti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
- Vali Popa
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 11.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Educa?iei Naționale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Finan?elor Publice
8. PLx 11/2013 Proiect de Lege pentru aderarea Înaltei Cur?i de Casa?ie și Justi?ie la Asocia?ia Interna?ională a Înaltelor Jurisdic?ii Administrative, pentru aderarea Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor și Corec?ionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului la Registrul European al Comer?ului, pentru aprobarea plă?ii unor contribu?ii ale Ministerului Justi?iei, ale Înaltei Cur?i de Casa?ie și Justi?ie, ale Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului și ale Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor la organismele interna?ionale, perecum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plă?ii cotiza?iilor la organiza?iile interna?ionale interguvernamentale la care România este parte
- Giorgiana Ene
Prima Cameră TAC: 21.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Juridică 11.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Justi?iei, Inalta Curte de Casație și Justiție
9. PLx 12/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului privind RACVIAC - Centrul pentru Cooperare în domeniul Securită?ii, adoptat la Budva, la 14 aprilie 2010 și semnat de România la 18 februarie 2011, la Zagreb
- Giorgiana Ene
Prima Cameră TAC: 21.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Politică externă 11.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finan?elor Publice
10. PLx 18/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2012 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a crean?elor asupra Societă?ii Comerciale AVERSA S.A. Bucure?ti, administrate de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 5.02.2013 Aviz pentru Com. Economică 12.02.2013 INVITAȚI: Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Ministerul Finan?elor Publice
11. PLx 22/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale de Integritate
- Adrian Bîrloiu
Prima Cameră TAC: 6.03.2013 5.02.2013 Aviz pentru Com. Juridică 11.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Justi?iei, Ministerul Finan?elor Publice, Ministru delegat pentru buget, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
12. PLx 439/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- Vali Popa
Cameră decizională 22.10.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 30.10.2012 Inițiatori:12 deputați fara grup: Giurgiu Mircia
PD-L: Banu Mihai, Chirilă Constantin, Gheorghe Tinel, Rădulescu Adrian
PSD: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Stan Ioan
UDMR: Béres Ștefan Vasile, Kelemen Atilla-Béla-László
Prog.: Tabugan Ion
INVITAȚI: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 21 ianuarie 2021, 16:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro