Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 39/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situa?iilor financiare anuale și al situa?iilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activită?ii de expertiză contabilă și a contabililor autoriza?i
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice
2. PLx 41/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătă?irea sistemului de finan?are a institu?iilor publice de cultură finan?ate din venituri extrabugetare și aloca?ii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institu?ii, precum și îmbunătă?irea salarizării personalului din institu?iile și activită?ile cu profil cultural
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Culturii
3. PLx 45/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 31 din Ordonanța de Urgen?ă nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătă?ii și protec?iei sociale
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Raport comun cu Comisia pt.sănătate 12.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Sănătă?ii
4. PLx 29/2013 Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comer?ului și Mediului de Afaceri în vederea înfiin?ării unei societă?i comerciale
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Economiei
5. PLx 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poli?iei locale
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Adm. Com. Muncă 25.02.2013 Inițiatori: 3 deputati senatori deputati PSD: Chiriță Dumitru, Niță Constantin, Zgonea Valeriu Ștefan INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
6. PLx 49/2013 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru protejarea resurselor piscicole din Delta Dunării, îmbunătă?irea a calită?ii vie?ii în Delta Dunării, întărirea institu?ională a Administra?iei Rezerva?iei Biosfera Delta Dunării și Agen?iei Na?ionale pentru Pescuit și Acvacultură
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Adm. 1.03.2013 Inițiatori:17 deputati senatori deputati PSD: Bărbulescu Daniel-Ionuț, Giurgiu Mircia, Gliga Vasile Ghiorghe, Luca Ciprian-Florin, Roman Ioan Sorin, Sava Andrei-Valentin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin-Ștefan
deputati PNL: Popa Octavian-Marius, Uioreanu Horea-Dorin
deputati UDMR: Farkas Anna-Lili
deputati Mino.: Amet Aledin, Ibram Iusein, Popov Dușan
senatori PSD: Nicula Vasile Cosmin
senatori PNL: Badea Viorel Riceard
senatori Prog.: Crăciun Avram
INVITAȚI: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice
7. PLx 31/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul institu?ional pentru coordonarea, implementarea și gestionarea asisten?ei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spa?iului Economic European și prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014
- Vali Popa
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Afaceri europene 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Educa?iei Naționale, Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
8. PLx 35/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Vali Popa
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 25.02.2013 INVITAȚI: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Finan?elor Publice
9. PLx 43/2013 Proiect de Lege privind exploatarea resurselor naturale cu con?inuturi de metale pre?ioase ale României
- Vali Popa
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.02.2013 Inițiatori: 10 deputati senatori deputati PSD: Grama Horia, Itu Cornel, Tătaru Florin-Cristian
senatori PSD: Constantinescu Florin, Cordoș Alexandru, Corlățean Titus, Nicula Vasile Cosmin, Pop Gheorghe, Sârbu Ilie, Șova Dan Coman
INVITAȚI: Ministerul Economiei, Agenția pentru Resurse Minerale
10. PLx 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protec?iei mediului și pădurilor
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Adm. 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
11. PLx 30/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popula?iei
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Adm. 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
12. PLx 32/2013 Proiectul Legii penru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru constituirea stocurilor minime de siguran?ă pentru ?i?ei și produse petroliere în anul 2012
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Economiei
13. PLx 34/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantită?ii de 2.000 tone motorină pentru Societatea na?ională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.Călători"-S.A.
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Transporturilor
14. PLx 40/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2012 privind unele măsuri pentru derularea op?iunii de vânzare de ac?iuni conform prevederilor contractului de privatizare privind achizi?ionarea și subscrierea de ac?iuni la Societatea Comercială Filiala de Distribu?ie și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud"- S.A.
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 25.02.2013 INVITAȚI: Ministerul Economiei
15. PLx 439/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
- Vali Popa
Cameră decizională 22.10.2012 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Adm. 30.10.2012 Inițiatori:12 deputați fara grup: Giurgiu Mircia
PD-L: Banu Mihai, Chirilă Constantin, Gheorghe Tinel, Rădulescu Adrian
PSD: Antochi Gheorghe, Dumitru Ion, Ghiveciu Marian, Stan Ioan
UDMR: Béres Ștefan Vasile, Kelemen Atilla-Béla-László
Prog.: Tabugan Ion
INVITAȚI: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 august 2019, 4:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro