Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 653/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 14.02.2012 Raport preliminar 6.03.2012 INVITAT: Ministerul Sanatatii Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 45/2013 Propunere legislativă privind modificarea și cmpletarea articolului 31 din Ordonanța de Urgen?ă nr.110/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile sănătă?ii și protec?iei sociale
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Raport preliminar 12.03.2013 Inițiator: senator PNL: Nicoară Marius Petre
INVITAt: Ministerul Sanatatii Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 60/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 25.02.2013 Raport 12.03.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 673/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor
- Vali Popa
Cameră decizională 25.09.2012 Retrimitere Plen 9.10.2012 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 61/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2012 privind finan?area din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensa?ii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ?ară după izbucnirea conflictului intern armat și al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
- Dan Maracineanu
Cameră decizională 25.02.2013 Raport 12.03.2013 INVITAT: Ministerul Afacerilor Externe
6. PLx 464/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 26.02.2013 Raport 12.03.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
7. PLx 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poli?iei locale
- Adrian Bîrloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Muncă 25.02.2013 Inițiatori: 3 deputati senatori deputati PSD: Chiriță Dumitru, Niță Constantin, Zgonea Valeriu Ștefan INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
8. PLx 28/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2012 privind modificarea unor acte normative din domeniul protec?iei mediului și pădurilor
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 25.02.2013 INVITAT: Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
9. PLx 30/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popula?iei
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 25.02.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
10. PLx 35/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Vali Popa
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 25.02.2013 INVITATI: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Finan?elor Publice
11. PLx 57/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2012 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantită?i de combustibili pentru operatori economici producători de energie electrică pentru Sistemul Electroenergetic Na?ional și de energie termică, precum ?i/sau energie termică pentru popula?ie, precum și prorogarea termenului prevăzut la art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantită?i de combustibili pentru unii operatori economici
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 25.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii 4.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Afacerilor Interne Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
12. PLx 59/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, func?ionarea și finan?area asisten?ei de urgență acordate cu elicopterele achizi?ionate de Ministerul Sănătă?ii și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?ă Târgu Mure?
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 25.02.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 4.03.2013 INVITATI: Ministerul Sanatatii Ministerul Afacerilor Interne
13. PLx 62/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind eviden?a persoanelor, actele de identitate ale cetă?enilor români, precum și actele de reziden?ă ale cetă?enilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spa?iului Economic European reziden?i în România
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 25.02.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 4.03.2013 INVITAT: Ministerul Afacerilor Interne
14. PLx 63/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind cre?terea performan?ei energetice a blocurilor de locuin?e
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 25.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 4.03.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 august 2019, 6:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro