Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 653/2011 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 14.02.2012 Retrimitere Plen Raport comun cu Com. sănătate INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Sănătă?ii
2. PLx 464/2012 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 26.02.2013 Retrimitere Plen 12.03.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
3. PLx 39/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situa?iilor financiare anuale și al situa?iilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activită?ii de expertiză contabilă și a contabililor autoriza?i
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
4. PLx 69/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- Vali Popa
Cameră decizională 4.03.2013 Raport 19.03.2013 INVITAT: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
5. E 4 - COM (2012) 744 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolven?ă - Giorgiana Ene Propunere de Regulament Examinare fond INVITAT: Ministerul Justi?iei
6. PLx 30/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru func?ionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a popula?iei
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 25.02.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
7. PLx 63/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind cre?terea performan?ei energetice a blocurilor de locuin?e
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 25.02.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Administrație publică 4.03.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
8. PLx 68/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alin.(1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr.7/2009 penru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comer?ului cu semin?e de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
- Daniel Mărăcineanu
Cameră decizională 4.03.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 11.03.2013 INVITAT: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 august 2019, 4:03
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro