Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 73/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 4.03.2013 Raport comun cu Comisia pt. administrație 26.03.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
2. PLx 314/2012 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activită?ii de expertiză contabilă și a contribuabililor autoriza?i
- Vali Popa
Cameră decizională 5.03.2013 Raport Retrimitere Plen 2.04.2013 Inițiatori: 4 deputati - fara grup: Giurgiu Mircia
PD-L: Arion Viorel, Movilă Petru
Prog.: Ciuhodaru Tudor
3. PLx 74/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activită?ilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- Vali Popa
Cameră decizională 4.03.2013 Raport comun cu Comisia pt. industrii 26.03.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei
4. PLx 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 4.03.2013 Raport comun cu Comisia pt. administrație 26.03.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
5. 3/E/2013 Pachet legislativ privind spălarea banilor: i)Propunere de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului COM(2013)44; ii)Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri COM(2013) 45
- Vali Popa
DIRECTIVE Examinare fond si subsidiaritate 22.03.2013 INVITAT: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
6. 1/E/2013 Proiect pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă. COM(2012) 777
- Giorgiana Ene
Examinare fond 11.04.2013 INVITAT: Ministerul Afacerilor Externe, Banca Na?ională a României
7. PLx 79/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă și pentru modificarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
- Vali Popa
Cameră decizională 11.03.2013 Aviz pentru Com. Muncă 19.03.2013 INVITAT: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
8. PLx 77/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătă?ii ca unitate de achizi?ii publice centralizată
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 11.03.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 18.03.2013 INVITAT: Ministerul Sănătă?ii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 24 august 2019, 4:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro