Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. 3/E/2013 Pachet legislativ privind spălarea banilor: i)Propunere de Directivă a Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului COM(2013)44; ii)Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri COM(2013) 45
- Vali Popa
Pachet legislativ Examinare subsidiaritate INVITAT: Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor; Ministerul Fondurilor Europene
2. PLx 87/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.03.2013 Raport comun cu Com. pt. administrație 2.04.2013 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
3. PLx 69/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
- Vali Popa
Cameră decizională 4.03.2013 Raport 19.03.2013 INVITAȚI: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului; Banca Na?ională a României
4. PLx 141/2012 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societă?ilor de asigurare
- Vali Popa
Cameră decizională 18.02.2013 Raport Retrimitere Plen 4.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
5. PLx 90/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2012 pentru completarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă " și adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătă?irii condi?iilor de derulare a programului "Prima casă "
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 18.03.2013 Raport comun cu Com. juridică 2.04.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
6. 4/E 25.02.2013 E15-s/2013 - COM (2013) 71
- Dan Mărăcineanu
DIRECTIVE Examinare subsidiaritate INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
7. PLx 44/2013 Proiect de Lege pentru modificarea lit.b) a art.35 din Legea nr.155/2010 -Legea poli?iei locale
- Adrian Bârloiu
Cameră decizională 18.02.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Muncă 25.02.2013 Inițiatori: 3 deputati senatori deputati PSD: Chiriță Dumitru, Niță Constantin, Zgonea Valeriu Ștefan INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
8. PLx 77/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătă?ii ca unitate de achizi?ii publice centralizată
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 11.03.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 18.03.2013 INVITAT: Ministerul Sănătă?ii
9. PLx 86/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2013 pentru completarea art.362 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 18.03.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 25.03.2013 INVITAT: Ministerul Sănătă?ii
10. PLx 83/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2012 pentru prorogarea termenelor prevăzute la alin.(2) și (4) ale art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societă?ilor comerciale filiale de distribu?ie și furnizare a energiei electrice " Electrica Moldova"-S.A. și "Electrica Oltenia "-S.A.
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 18.03.2013 Aviz pentru Com. Economică 25.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Economiei, Ministrul energiei, Ministerul Finan?elor Publice
11. PLx 89/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătă?ii
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.03.2013 Raport comun cu Com. pt. sănătate 2.04.2013 INVITAȚI: Ministerul Sănătă?ii, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale; Ministerul Finan?elor Publice
12. PLx 74/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activită?ilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural
- Vali Popa
Cameră decizională 4.03.2013 Raport comun cu Comisia pt industrii 26.03.2013 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei, ANRE
13. PLx 39/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situa?iilor financiare anuale și al situa?iilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activită?ii de expertiză contabilă și a contabililor autoriza?i
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 august 2019, 11:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro