Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 72/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 4.03.2013 Raport comun cu Com. administratie 26.03.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 93/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 25.03.2013 Raport 15.04.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 87/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și pentru modificarea unor acte normative
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.03.2013 Raport comun cu Com. administratie 2.04.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
4. PLx 92/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanc?ionarea neregulilor apărute în ob?inerea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com. juridică 9.04.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 91/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.11 al Capitolului II din Titlul VII al Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietă?ii și justi?iei, precum și unele măsuri adiacente
-Vali Popa
Cameră decizională 18.03.2013 Raport comun cu Com. juridică 4.04.2013 INVITATI: Ministerul Transporturilor; Ministerul Justitiei
6. PLx 94/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 25.03.2013 Aviz pentru Com. Muncă 2.04.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice
7. PLx 99/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2013 pentru modificarea art.115 din Ordonanța Guvernului nr.83/2001 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și eviden?a pa?apoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 25.03.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 2.04.2013 INVITAT: Ministerul Afacerilor Interne

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 2:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro