Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, etaj PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 102/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
Cameră decizională 2.04.2013 Aviz pentru Com. Buget Com. Sănătate 10.04.2013 Invitați: MS, MFP
2. PLx 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Cameră decizională 2.04.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Sănătate 10.04.2013 Invitați: MS, MT
3. PLx 19/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.73 alin.(3) din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.35 din 16/01/2006
Cameră decizională 11.02.2013 Raport 20.02.2013 Invitați: SG al CD
4. COM (2013) 145 Propunere de modificare a propunerii Comisiei COM (2011) 607 / F2 de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1081/2006 al Consiliului 26.03.2013 Subsidiaritate 19.04.2013 Invitați: MAE
5. COM (2013) 146 Propunere de modificare a propunerii Comisiei COM (2012) 496 - Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului 26.03.2013 Subsidiaritate 19.04.2013 Invitați: MAE

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 13 noiembrie 2019, 20:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro