Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 93/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri-financiare
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 25.03.2013 Raport 15.04.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
2. PLx 96/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- Vali Popa
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com. industrii 11.04.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei, ANRM
3. PLx 97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare ob?inute ca urmare a dereglementării pre?urilor din sectorul gazelor naturale
- Vali Popa
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com. industrii 11.04.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Economiei, ANRM
4. 8/E E25-s/2013 - Pachet legislativ de modificare a cadrului juridic al Fondului social European COM(2013)145 și COM(2013)146 - Dan Mărăcineanu Examinare subsidiaritate INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe
5. 8/E E26-s/2013 - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană și de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului.COM82013) 153 - Giorgiana Ene Examinare subsidiaritate INVITATI: Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Externe

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 20:56
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro