Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 118/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea amendamentelor la Acordul de garan?ie între Statele membre ale Uniunii Europene și Banca Europeană de Investi?ii privind împrumuturile care vor fi acordate de către Banca Europeană de Investi?ii pentru proiectele de investi?ii din statele din Africa, Caraibe și Pacific, și din ?ările și teritoriile de peste mări
- Dan Mărăcineanu
Prima Cameră TAC: 20.06.2013 7.05.2013 Raport 20.05.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
2. PLx 119/2013 Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului între România și Republica Austria și a Protocolului adi?ional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012 de modificare a Conven?iei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Bucure?ti la 30 martie 2005
- Giorgiana Ene
Prima Cameră TAC: 20.06.2013 7.05.2013 Raport 20.05.2013 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
3. PLx 122/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 7.05.2013 Raport cu Com.adm. 22.05.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
4. PLx 95/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
- Vali Popa
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com.adm. 11.04.2013 INVITATI: Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
5. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională Raport Retrimitere Plen INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
6. 5/E/2013 E17 Pachetul privind investițiile sociale - COM (2013) 83
- Giorgiana Ene
Comunicare INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe
7. PLx 133/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea ocupării for?ei de muncă
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 20.05.2013 INVITAT: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice
8. PLx 134/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru ?omaj și stimularea for?ei de muncă
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Muncă 20.05.2013 INVITAT: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 8 decembrie 2019, 22:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro