Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională 18.09.2012 Raport Retrimitere Plen 9.10.2012 INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
2. PLx 92/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și sanc?ionarea neregulilor apărute în ob?inerea fondurilor europene ?i/sau a fondurilor publice na?ionale aferente acestora
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com.juridică 9.04.2013 INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administrației Publice
3. PLx 132/2013 Propunere legislativă privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferen?elor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de S.C. ApaServ S.A. Valea Jiului
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013 Inițiator: senator
PP-DD: Vochițoiu Haralambie INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
4. PLx 122/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului institu?ional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finan?elor Publice, de a scoate la licita?ie certificatele de emisii cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
- Dan Mărăcineanu
Cameră decizională 7.05.2013 Raport comun cu Com.adm. 22.05.2013 INVITAȚI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
5. 5/E/2013 E17 Pachet privind investițiile sociale - COM(2013)83 - Giorgiana Ene Comunicare INVITAȚI: Ministerul Muncii, Familiei, Protec?iei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Externe
6. PLx 125/2013 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public ?i, respectiv, în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Administra?ia Patrimoniului Protocolului de Stat " în administrarea Băncii Na?ionale a României
- Vali Popa
Cameră decizională 7.05.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 20.05.2013 INVITAȚI: Secretariatul General al Guvernului, Banca Na?ională a României
7. PLx 137/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenței a Guvernului nr.23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spa?iului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
- Vali Popa
Cameră decizională 13.05.2013 Aviz pentru Com. Economică 20.05.2013 INVITAȚI: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finan?elor Publice, Ministru delegat pentru buget
8. PLx 138/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorită?ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorb?ie cu Autoritatea pentru Privatizarea și Administrarea Participa?iilor Statului
- Vali Popa
Cameră decizională 13.05.2013 Aviz pentru Com. Economică 20.05.2013 INVITAT: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 21:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro