Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, etaj PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 264/2007 Cerere de reexaminare a Legii privind personalul Curtii Constitutionale
Prima Cameră TAC: 6.06.2007 11.09.2008 Raport comun Com. Juridică Invitati: MMFPSPV, MFP
2. PLx 68/2011 Cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
Cameră decizională 15.04.2013 Raport comun Com. Sănătate 18.04.2013 Invitati: MS, MFP
3. PLx 133/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013 Invitati: MMFPSPV
4. PLx 134/2013 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea fortei de muncă
Cameră decizională 7.05.2013 Raport 28.05.2013 Invitati: MMFPSPV
5. PLx 139/2013 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Cameră decizională 13.05.2013 Aviz pentru Com. Juridică 21.05.2013 Invitati: MMFPSPV
6. COM (2013) 236 Propunere de Directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulatii a lucrătorilor (Text cu relevantă pentru SEE) 09.05.2013 Fond Subsidiaritate 07.06.2013 Invitati: MAE, MMFPSPV
7. COM (2013) 246 Propunere modificată de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului 09.05.2013 Subsidiaritate 03.06.2013 Invitati: MAE, MFE

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 19 noiembrie 2019, 8:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro