Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru industrii și servicii
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: Drepturile omului
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. 1259/2013 Raport de activitate al ANRE pe anul 2012 Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu 30.06.2013 Raport comun cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, Comisia economică, industrii și servicii a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital a Senatului Marti, 4 iunie 2013, ora 14, sala Drepturilor Omului Invitați: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
2. PLx 96/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com.Buget 11.04.2013 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Federația Patronală din Industria Materialelor de Construcții - PATROMAT
3. PLx 97/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare ob?inute ca urmare a dereglementării pre?urilor din sectorul gazelor naturale
- Referent responsabil: consilier Viorica Petrașcu
Cameră decizională 25.03.2013 Raport comun cu Com.Buget 11.04.2013 Invitați: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale
4. PLx 103/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2013 privind reorganizarea re?elei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii
- Referent responsabil: consilier Cristina Bălănescu
Cameră decizională 2.04.2013 Raport comun cu Com. Sănătate 18.04.2013 Invitați: Ministerul Transporturilor, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate
5. PLx 157/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2013 pentru prelungirea valabilită?ii licen?elor de traseu și a programelor de transport public jude?ean
- Referent responsabil: consilier Ioan Bivolaru, consultant Monica Tudor
Cameră decizională 27.05.2013 Raport 11.06.2013 Invitați: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice
6. Cartea verde – Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei [COM(2013)169] Referent responsabil: consilier Isabela Robe Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Economiei, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
7. Comunicarea consultativă privind viitorul captării și stocării carbonului în Europa [COM(2013)180] Referent responsabil: consilier Isabela Robe

Invitați: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerul Economiei
8. PLx 253/2010 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Cristina Donea
Cameră decizională 3.05.2010 Raport comun cu Com.Adm. Publică 30.06.2010 La nivel de raportori
9. PLx 214/2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță
- Referent responsabil: consilier Viorela Gondoș, consilier Isabela Robe
Cameră decizională 30.03.2009 Raport comun cu Com.Muncă 28.04.2009 La nivel de raportori
10. Diverse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 8 decembrie 2019, 23:46
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro