Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională Raport suplimentar INVITAT: Ministerul Finan?elor Publice
2. E44/2013 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. [...] [DR] în ceea ce prive?te resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. [...] [PD], (UE) nr. [...] [HZ] și (UE) nr. [...] [privind OCP unică] în ceea ce prive?te aplicarea acestora în anul 2014 COM (2013) 226
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
3. E47/2013 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] COM (2013) 245
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
4. E48/2013 Propunere modificată de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului COM (2013) 246
- Luminița Ghiorghiu
Propunere de regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice
5. E41/2013 Carte verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.COM(2013)213. E43/2013
- Vali Popa
Carte verde - fond - 7.06.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice, Ministerul Sănătă?ii, Ministerul Finan?elor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara
6. E29/2013 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Introducerea unui instrument de convergență și competitivitate COM(2013) 165 - Giorgiana Ene Comunicare INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
7. E30/13 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ?I CONSILIU Către o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă Coordonarea ex-ante a proiectelor de reforme majore ale politicilor economice (COM2013) 166
- Giorgiana Ene
Comunicare INVITATI: Ministerul Finan?elor Publice, Ministerul Afacerilor Externe
8. E41/2013 COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind viitorul captării și stocării carbonului în Europa.COM(2013)180
- Daniel Mărăcineanu
Comunicare INVITATI: Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice, Ministerul Afacerilor Externe
9. E247/2013 Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 691/2011 privind conturile economice și de mediu europene.COM(2013)247
- Daniel Mărăcineanu
Propunere de Regulament subsidiaritate INVITATI: Ministerul Mediului ?i Schimbărilor Climatice, Ministerul Afacerilor Externe

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 20:45
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro