Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională 10.06.2013 Raport 17.06.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 38/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 18.02.2013 Raport 5.03.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 182/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2013 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Oficiului Na?ional pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport 18.06.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice , Oficiul National pentru Jocurile de Noroc
4. PLx 112/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finan?ele publice
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 15.04.2013 Raport 30.04.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
5. PLx 170/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă, precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea cre?terii gradului de absorb?ie a fondurilor europene
- Vali Popa
Cameră decizională 3.06.2013 Raport 18.06.2013 INVITATI: Ministerul Finantelor Publice , Ministrul delegat pentru Buget, Ministerul Fondurilor Europene, MDRAP, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei, Miniserul Muncii, Ministerul Afacerilor Externe
6. PLx 187/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2013 pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fodurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfă?urării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspec?ie și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art.10 din Legea nr.218/2005 privind stimularea absorb?iei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
- Vali Popa
Cameră decizională 5.06.2013 Raport 18.06.2013 INVITATI:Ministerul Agriculturii, Ministerul Finantelor Publice , Ministrul delegat pentru Buget, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Externe
7. PLx 190/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
- Ioana Popescu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport 20.06.2013 INITIATOR: 11 deputati senatori
deputati PSD: Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Munteanu Ioan, Stanciu Zisu
deputati PNL: Scarlat George
deputati PDL: Iliuță Vasile
deputati PP-DD: Melinte Ion, Nețoiu Gheorghe
deputati UDMR: Kelemen Atilla-Béla-László
senatori PSD: Bumbu Octavian-Liviu
senatori PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
8. E 41/2013 Carte verde privind asigurarea impotriva dezastrelor naturale si a celor provocate de om. COM (2013) 213
- Vali Popa
Proiect de opinie 7.06.2013 INVITATI:Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Inspectoratul de Stat pentru Situatii de Urgenta
9. PLx 143/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea și func?ionarea Societă?ii Române de Radiodifuziune și Societă?ii Române de Televiziune
- Ioana Popescu
Prima Cameră TAC: 3.09.2013 5.06.2013 Aviz pentru Com. Cultură 11.06.2013 INITIATORI: 39 deputati senatori
deputati fara grup: Tararache Mihai
deputati PP-DD: Anghel Gabriela-Lola, Blănariu Valentin, Caloianu Mario-Ernest, Chebac Eugen, Ciobanu Liliana, Ciuhodaru Tudor, Codîrlă Liviu, Comșa Cornel-George, Condurățeanu Andrei-Răzvan, Deaconu Mihai, Diaconu Adrian-Nicolae, Dumitru Ioana-Jenica, Dumitru Ovidiu-Ioan, Fenechiu Cătălin-Daniel, Grecea Maria, Iacob Ridzi Monica Maria, Melinte Ion, Mihai Aurelian, Mincă Liliana, Mocioi Niculina, Murgu Neagu, Niculescu Dumitru, Nistor Marioara, Oajdea Daniel Vasile, Rotaru Răzvan, Sefer Cristian-George, Smarandache Miron Alexandru, Tănase Răzvan-Ionuț
deputati UDMR: Kereskényi Gábor
senatori PNL: Grapă Sebastian
senatori PP-DD: Agrigoroaiei Ionel, Butnaru Florinel, Coste Marius, Cristache Iulian, Ioniță Dan Aurel, Iovescu Ioan, Popa Constantin, Purec Ion Simeon
INVITAT: Ministerul Culturii
10. PLx 152/2013 Proiect de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole și forestiere
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 20.05.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Juridică 28.05.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
11. PLx 156/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2001 privind înfiin?area Inspectoratului de Stat în Construc?ii-I.S.C.
- Vali Popa
Cameră decizională 27.05.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 3.06.2013 INVITAT: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
12. PLx 185/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2013 pentru modificarea art.8 lit.b1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 11.06.2013 INVITAT:Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice
13. PLx 186/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 11.06.2013 INVITAT:Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice
14. PLx 189/2013 Propunere legislativă privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Agen?iei Na?ionale a Zonei Montane
- Vali Popa
Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Agricultură 12.06.2013 INITIATORI: 2 deputati senatori
deputati PDL: Negruț Clement
senatori PDL: Pereș Alexandru
INVITAT: Ministerul Agriculturii
15. PLx 192/2013 Propunere legislativă privind moratoriul pentru amânarea executării silite a cetă?enilor persoane fizice din imobile cu destina?ie de locuin?ă
- Ioana Popescu
Cameră decizională 5.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 11.06.2013 INITIATOR: 6 deputati
PSD: Babuș Radu, Diaconu Mihai-Bogdan, Dobre Mircea-Titus, Florea Daniel, Gust Băloșin Florentin, Necula Cosmin INVITAT: Ministerul Justitiei
16. PLx 202/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică , necesară realizării unor obiective de interes na?ional, jude?ean și local
- Ioana Popescu
Cameră decizională 11.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 13.06.2013 INVITAT:: Ministerul Economiei, ANRM
17. PLx 195/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2013 pentru completarea art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înfiin?area Autorită?ii Na?ionale pentru Administra?ie și Reglementare în Comunica?ii
-Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 4.09.2013 10.06.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Tehnologia informației 11.06.2013 INVITAT:: Ministerul Societatii Informationale, Agentia Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 14 decembrie 2019, 20:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro