Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 153/2011 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Vali Popa
Cameră decizională 10.06.2013 Raport 17.06.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
2. PLx 112/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.500/2002 privind finan?ele publice
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 15.04.2013 Raport 30.04.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice
3. PLx 184/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
-Daniel Maracineanu
Cameră decizională 5.06.2013 Raport 18.06.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice, Ministrul Delegat pentru Buget, Ministerul Transporturilor, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
4. PLx 204/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.38/2013 privind finan?area Autorită?ii Na?ionale pentru Restituirea Proprietă?ilor
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 10.09.2013 17.06.2013 Raport comun cu Comisia pentru Administratie 25.06.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor
5. PLx 223/2013 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
- Ioana Popescu
Cameră decizională 17.06.2013 Raport comun cu Comisia pentru Industrii 3.09.2013 INITIATOR:1 deputat
PP-DD: Ciuhodaru Tudor
INVITAT: Ministerul Mediului
6. PLx 215/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protec?ia și promovarea drepturilor copilului
- Ioana Popescu
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Juridică 21.06.2013 INVITAT: Ministerul Muncii
7. PLx 214/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice
- Ioana Popescu
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Muncă Com. Juridică 25.06.2013 INITIATOR:1 senator
PSD: Belacurencu Trifon INVITAT: Ministerul Muncii
8. PLx 217/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activită?i cu caracter ocazional desfă?urate de zilieri
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.06.2013 INITIATOR:8 deputati senatori
deputati PSD: Ciolacu Ion-Marcel, Delureanu Virgil, Grama Horia, Iordache Florin, Itu Cornel, Mitrea Manuela, Stănescu Alexandru, Vlădoiu Aurel INVITAT: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii
9. PLx 218/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională INITIATOR: 7 deputati senatori
deputati PSD: Suciu Vasile-Daniel
deputati PNL: Dolha Nechita-Stelian
senatori PNL: Deneș Ioan, Dobra Dorin-Mircea, Motoc Octavian, Tătaru Nelu, Zisu Ionuț-Elie
INVITAT: Ministerul Muncii
10. PLx 213/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemniza?ia lunară pentru cre?terea copiilor
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.06.2013 INITIATOR: 2 deputati
PC: Drăgușanu Vasile-Cătălin, Ionescu Aurelian INVITAT: Ministerul Muncii
11. PLx 212/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.06.2013 INITIATOR: 1 senator
PSD: Belacurencu Trifon
INVITAT: Ministerul Muncii
12. PLx 219/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu modificările și completările ulterioare
- Vali Popa
Cameră decizională 17.06.2013 Aviz pentru Com. Muncă 25.06.2013 INITIATOR:2 deputati
PP-DD: Moisii Constantin, Murgu Neagu INVITAT: Ministerul Muncii
13. PLx 226/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea paji?tilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
- Vali Popa
Cameră decizională 18.06.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 21.06.2013 INVITAT: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Agriculturii
14. PLx 227/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- Ioana Popescu
Cameră decizională 18.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii 21.06.2013 INVITAT: Ministrul Delegat pentru Energie
15. PLx 225/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direc?i finan?a?i din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
- Ioana Popescu
Cameră decizională 18.06.2013 Aviz pentru Com. Industrii 21.06.2013 INVITAT: Ministerul Transporturilor

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 16 decembrie 2019, 1:30
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro