Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, etaj PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 561/2009 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013 Invitați: MMFPSPV
2. PLx 422/2010 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
3. PLx 158/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare Cameră decizională 25.06.2013 Raport 2.09.2013 Invitați: MEc, MMFPSPV, MFP
4. PLx 212/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
5. PLx 214/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
6. PLx 218/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr.84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
7. PLx 219/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României nr.877/2010, cu modificările și completările ulterioare Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
8. PLx 198/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare Prima Cameră TAC: 24.09.2013 25.06.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 2.09.2013 Invitați: MEN

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 12 decembrie 2019, 23:08
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro