Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 247/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii de Supraveghere Financiară
- Daniel Maracineanu
Prima Cameră TAC: 27.09.2013 2.09.2013 Raport comun cu Comisia Economica 11.09.2013 INVITATI: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finanțelor Publice,
2. PLx 246/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna?ional din 26 iunie 2013
- Daniel Maracineanu
Prima Cameră TAC: 27.09.2013 2.09.2013 Raport 11.09.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
3. PLx 254/2013 Proiect de Lege pentru aderarea României la Asocia?ia Interna?ională pentru Dezvoltare din cadrul Băncii Mondiale
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 16.10.2013 2.09.2013 Raport 12.09.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 263/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale
- Ioana Popescu
Cameră decizională 2.09.2013 Raport 17.09.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene
5. PLx 265/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2013 pentru modificarea și completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structural și utilizarea acestora pentru obiectivul convergen?ă
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 2.09.2013 Raport 17.09.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice
6. PLx 58/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Giorgiana Ene
Cameră decizională 25.02.2013 Raport 12.03.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor
7. PLx 235/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare
- Vali Popa
Cameră decizională 25.06.2013 Raport comun cu Comisia de Administratie 10.09.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
8. PLx 121/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.10/2013 pentru plata e?alonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozi?iilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re?inute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ?inutul Her?a, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croa?ilor și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Conven?iei dintre România și Regatul Sârbilor, Croa?ilor și Slovenilor,relativă la regimul proprietă?ilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006
- Vali Popa
Cameră decizională 7.05.2013 Raport comun cu Comisia Juridica 22.05.2013 INVITATI: Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor
9. PLx 169/2013 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/05.01.2011 privind educa?ia na?ională
- Daniel Maracineanu
Prima Cameră TAC: 17.09.2013 18.06.2013 Aviz pentru Com. Învățământ 25.06.2013 INITIATORI:6 deputați,
- PSD: Călin Ion, Iordache Florin, Mazilu Constantin, Popeangă Vasile, Stanciu Anghel, Vlădoiu Aurel
INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
10. PLx 207/2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administra?iei publice locale
- Ioana Popescu
Prima Cameră TAC: 1.10.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 9.09.2013 INITIATORI:4 deputati senatori,
senatori - PNL: Nicoară Marius Petre, Popa Ion, Popa Mihaela, Tomoiagă Ștefan-Liviu
INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice
11. PLx 208/2013 Propunere legislativă privind definirea spa?iului rural na?ional
- Ioana Popescu
Prima Cameră TAC: 1.10.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 9.09.2013 INITIATORI:24 deputati senatori,
deputati - PSD: Arsene Ionel, Cosma Vlad-Alexandru, Dîrzu Ioan, Ghiveciu Marian, Harbuz Liviu, Marcoci Vlad, Mîrza Gavril, Mocanu Vasile, Munteanu Ioan, Stanciu Zisu, Stan Ioan, Steriu Valeriu-Andrei
deputati - PNL: Anton Marin, Gireadă Dumitru-Verginel, Săpunaru Nini, Scarlat George, Teju Sorin
deputati - PDL: Iliuță Vasile, Teodorescu Cătălin-Florin
deputati - PP-DD: Dragomir Maria, Melinte Ion, Moisii Constantin
deputati - UDMR: Kelemen Atilla-Béla-László
senatori - PNL: Tomoiagă Ștefan-Liviu INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
12. PLx 232/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educa?iei Na?ionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 9.10.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Învățământ 9.09.2013 INITIATORI:1 deputat
- PDL: Movilă Petru
INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Finanțelor Publice
13. PLx 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului na?ional de dezvoltare locală
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 25.06.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 2.09.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice
14. PLx 244/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli?istului
- Daniel Maracineanu
Prima Cameră TAC: 26.09.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă Com. Apărare 6.09.2013 INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
15. PLx 245/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea func?ionalită?ii administra?iei publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la institu?iile și autorită?ile publice, din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 27.09.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 6.09.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice
16. PLx 264/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernan?a corporativă a întreprinderilor publice
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 2.09.2013 Aviz pentru Com. Economică Com. Juridică 9.09.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției
17. PLx 267/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind aloca?ia pentru sus?inerea familiei
- Florentina Radoi
Cameră decizională 2.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 9.09.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
18. PLx 270/2013 Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Florentina Radoi
Cameră decizională 2.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 9.09.2013 INITIATORI: 3 senatori,
- PNL: Burlea Marin, Deneș Ioan, Grigoraș Viorel
INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
19. PLx 271/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă?ii
- Florentina Radoi
Cameră decizională 2.09.2013 Aviz pentru Com. Sănătate 9.09.2013 INITIATORI: 5 deputati senatori,
deputati - PNL: Uioreanu Elena-Ramona
deputati - PDL: Bogdănici Camelia-Margareta, Lubanovici Mircea, Movilă Petru
deputati - PP-DD: Blăjuț Viorel-Ionel INVITATI: Ministerul Sănătății
20. PLx 234/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a crean?elor bugetare restante asupra Companiei Na?ionale a Metalelor Pre?ioase și Neferoase "REMIN" -S.A. Baia Mare, administrate de Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent
- Ioana Popescu
Cameră decizională 25.06.2013 Aviz pentru Com. Economică 2.09.2013 INVITATI: Ministerul Economiei
21.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 6 decembrie 2019, 20:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro