Comisia pentru muncă și protecție socială

consultați: Ordinea de zi
sala: 23, etaj PM, corp B4
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 73/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
2. PLx 682/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Cameră decizională 5.03.2013 Raport 2.04.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
3. PLx 217/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităti cu caracter ocazional desfăsurate de zilieri
Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
4. PLx 221/2013 Propunere legislativă privind modificarea si completarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MMFPSPV, MFP
5. COM (2013) 447 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Împreună pentru tinerii Europei - Apel la acțiune pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor Cameră decizională 17.06.2013 Raport 3.09.2013 Invitați: MAE, MMFPSPV

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 7 decembrie 2019, 23:59
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro