Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Ședințele comisiilor > Ordinea de zi Versiunea pentru printare
Comisia pentru buget, finanțe și bănci

consultați: Ordinea de zi
sala: 6115
Nr.
Crt.
Nr.înreg.
la CD
Denumirea inițiativei legislative
sau a problemei înscrise pe ordinea de zi
și menționarea raportorilor
Competența CD potrivit
art.75 din Constituție
Data
sesizării
comisiei
Scopul
sesizării
Termen de soluționare Observații
1. PLx 247/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2013 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înfiin?area, organizarea și func?ionarea Autorită?ii de Supraveghere Financiară
- Daniel Maracineanu
Prima Cameră TAC: 27.09.2013 2.09.2013 Raport comun cu Comisia pentru politica economica 11.09.2013 SEDINTA COMUNA CU COMISIA PENTRU POLITICA ECONOMICA LA SALA DE SEDINTA A COMISIEI PENTRU BUGET (sala 6115) INVITATI: Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finanțelor Publice
2. Dupa finalizarea sedintei comune se dezbat urmatoarele puncte:
3. PLx 246/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2013 privind ratificarea Scrisorii de inten?ie semnată de autorită?ile române la Bucure?ti, la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Interna?ional din 26 iunie 2013
- Daniel Maracinenu
Prima Cameră TAC: 27.09.2013 2.09.2013 Raport 11.09.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice
4. PLx 58/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- Florentina Radoi
Cameră decizională 25.02.2013 Raport 12.03.2013 INVITATI: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor
5. PLx 121/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.10/2013 pentru plata e?alonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispozi?iilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, re?inute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și ?inutul Her?a, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și puterile Aliate și Asociate , semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum și ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensa?ii cetă?enilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croa?ilor și Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre și la un schimb de comune între România și Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, și a Conven?iei dintre România și Regatul Sârbilor, Croa?ilor și Slovenilor,relativă la regimul proprietă?ilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1998, Legii nr.290/2003 și Legii nr.393/2006
- Vali Popa
Cameră decizională 7.05.2013 Raport comun cu Comisia Juridica 22.05.2013 INVITATI: Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor
6. PLx 266/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2013 pentru finan?area Institutului Na?ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie " Cantacuzino" în vederea realizării Planului national de interven?ie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a popula?iei generate de epidemii și pandemii
- Vali Popa
Cameră decizională 2.09.2013 Raport comun cu Comisia pentru Sanatate 17.09.2013 INVITATI: Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice S-a primit raport preliminar de adoptare de la Comisia pentru sanatate
7. PLx 207/2013 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.215/2001 a administra?iei publice locale
- Ioana Popescu
Prima Cameră TAC: 1.10.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică Com. Juridică 9.09.2013 INITIATORI:4 deputati senatori,
senatori - PNL: Nicoară Marius Petre, Popa Ion, Popa Mihaela, Tomoiagă Ștefan-Liviu
INVITATI: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice
8. PLx 233/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului na?ional de dezvoltare locală
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 25.06.2013 Aviz pentru Com. Administrație publică 2.09.2013 INVITATI: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice
9. PLx 267/2013 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind aloca?ia pentru sus?inerea familiei
- Florentina Radoi
Cameră decizională 2.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 9.09.2013 INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
10. PLx 279/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind aloca?ia de stat pentru copii
- Daniel Maracineanu
Cameră decizională 9.09.2013 Aviz pentru Com. Muncă 20.09.2013 INITIATORI:1 deputat
- PP-DD: Condurățeanu Andrei-Răzvan INVITATI: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Finanțelor Publice
11. PLx 232/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educa?iei Na?ionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare
- Luminita Ghiorghiu
Prima Cameră TAC: 9.10.2013 2.09.2013 Aviz pentru Com. Sănătate Com. Învățământ 9.09.2013 INITIATORI:1 deputat
- PDL: Movilă Petru INVITATI: Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Finanțelor Publice
12. PLx 276/2013 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Na?ională "Nuclearelectrica"-S.A. prin aloca?ii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
- Luminita Ghiorghiu
Cameră decizională 9.09.2013 Aviz pentru Com. Industrii Com. Juridică 13.09.2013 INVITATI: Ministerul Economiei, Ministrul Delegat pentru Energie, Ministerul Afacerilor Interne
13. PLx 280/2013 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și a protec?iei fondului cinegetic
- Vali Popa
Cameră decizională 9.09.2013 Aviz pentru Com. Agricultură Com. Administrație publică 20.09.2013 INITIATORI:10 deputati senatori,
deputati - PSD: Iordache Florin, Mocioalcă Ion, Pâslaru Florin-Costin, Tîlvăr Angel, Vlase Petru Gabriel, Vlădoiu Aurel
deputati - UDMR: Kelemen Atilla-Béla-László
deputati - PC: Ciucă Liviu-Bogdan
senatori - PSD: Chelaru Ioan, Rotaru Ion INVITATI: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 25 august 2019, 19:28
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro